Aktualizacja oprogramowania Brother He1

Aktualizacja oprogramowania Brother He1 jest ważnym procesem, który należy wykonać, aby zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność urządzenia. Oprogramowanie Brother He1 jest aktualizowane regularnie, aby zapewnić najnowsze poprawki i funkcje. Aktualizacje mogą zawierać ulepszenia bezpieczeństwa, nowe funkcje i opcje, poprawki błędów, zmiany interfejsu użytkownika i inne. Pobieranie i instalowanie aktualizacji oprogramowania Brother He1 jest łatwe i nie wymaga wiedzy technicznej. Możesz po prostu przeglądać dostępne aktualizacje i zainstalować je po wybraniu odpowiedniego oprogramowania. Uruchomienie aktualizacji oprogramowania Brother He1 jest ważnym krokiem w utrzymaniu bezpieczeństwa i niezawodności urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Aktualizacja oprogramowania Brother He1

Model

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

 • KDL-43WG663
 • KDL-43WG665
 • KDL-50WG665
 • KDL-43WF660
 • KDL-43WF663
 • KDL-43WF665
 • KDL-50WF660
 • KDL-50WF663
 • KDL-50WF665

Informacja o tym pliku do pobrania

Korzyści i udoskonalenia

 • Poprawiono ogólne działanie telewizora
 • Rozwiązano problem, który nie powodował wylogowania użytkownika z konta YouTube po użyciu funkcji Inicjalizuj informacje osobiste

Wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Zobacz wcześniejsze korzyści i udoskonalenia

Ograniczenia

 • Do użytku tylko w produktach sprzedawanych w Europie. Dostępność poszczególnych modeli zależy od kraju/regionu.

Przygotowania

Sprawdzanie wersji oprogramowania

Oprogramowanie może już być zaktualizowane. W razie wątpliwości można z łatwością sprawdzić obecną wersję oprogramowania — wystarczy wykonać poniższe czynności:

 1. Włącz telewizor i naciśnij przycisk HOME na pilocie, aby wyświetlić główne menu.
 2. Przejdź do kategorii Ustawienia i naciśnij przycisk Enter.
 3. Przejdź do opcji Pomoc techniczna i naciśnij przycisk Enter.
 4. W prawym górnym rogu ekranu powinna pojawić się informacja o modelu i wersji oprogramowania: v8. 631. Jeśli wersja ma numer v8. 631 lub wyższy, zainstalowane jest już najnowsze wewnętrzne oprogramowanie.

Wewnętrzne oprogramowanie telewizora BRAVIA można aktualizować na dwa sposoby:

 • Użycie funkcji Automat. pobieranie oprogram. (łatwe)
 • Używając urządzenia pamięci masowej USB

Użycie funkcji Automat. (łatwe):

Firma Sony dostarcza aktualizacje oprogramowania, aby zwiększyć funkcjonalność telewizora i zapewnić użytkownikom dostęp do najnowszych możliwości. Najprostszym sposobem na uzyskanie aktualizacji oprogramowania jest użycie funkcji Automat. To ustawienie jest standardowo włączone.
Po włączeniu ustawienia Automat. w sposób opisany poniżej powiadomienia o potrzebie aktualizacji telewizora będą pojawiały się automatycznie.

 1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
 2. Wybierz opcję Ustawienia i naciśnij przycisk Enter.
 3. Wybierz opcję Pomoc techniczna i naciśnij przycisk Enter.
 4. Wybierz opcję Automat.
 5. Wybierz opcję Włącz, aby automatycznie pobierać oprogramowanie. Wybierz opcję Wył. , aby wyłączyć tę funkcję.

Aktualizacja wewnętrznego oprogramowania będzie wprowadzana w tygodniach po jej wydaniu i stopniowo obejmie wszystkie telewizory podłączone do Internetu.

UWAGA: Kolejne sekcje — „Wymagania systemowe”, „Informacje o pliku” oraz „Pobieranie i instalacja” — odnoszą się do procedury aktualizacji z pamięci USB. Można je pominąć, jeśli aktualizacja jest wykonywana z użyciem funkcji „Automat. ”.

Odpowiedzi na najczęstsze pytania i informacje o rozwiązywaniu problemów są zamieszczone w sekcji Pytania i odpowiedzi w witrynie pomocy technicznej Sony.

Użycie urządzenia pamięci masowej USB:

Oprogramowanie można też zainstalować, używając urządzenia pamięci masowej USB. Jeśli w telewizorze nie jest skonfigurowane połączenie z Internetem lub użytkownik nie chce czekać na aktualizację poprzez funkcję Automat. , należy spróbować pobrać aktualizację i zainstalować ją z urządzenia pamięci masowej USB zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Wymagania systemowe

Co jest potrzebne

 • komputer z dostępem do Internetu
 • urządzenie pamięci masowej USB

Informacja o pliku

Nazwa pliku

 • Firmware update to v8. 631 for TV

Nazwa pliku. zip

 • sony_tvupdate_2017_8631_enf_auth. zip

Wersja pliku

 • 8. 631

Rozmiar pliku

 • 282 983 457 bajty/bajtów

Data wydania

 • 18-01-2023

Pobieranie i instalacja

Ważna informacja

 • Dokładnie zapoznaj się z instrukcją. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować, że telewizor przestanie reagować lub będzie wymagać naprawy.
 • Podczas aktualizacji nie należy wyłączać telewizora lub odłączać go od zasilania.
 • Nie należy naciskać żadnych przycisków oprócz wymienionych w instrukcji.
 • Przed przystąpieniem do aktualizacji wewnętrznego oprogramowania należy zatrzymać nagrywanie. (Tylko modele z funkcją nagrywania na dysk twardy USB)

Jak pobrać moduł aktualizacji

Przed instalowaniem aktualizacji należy ją pobrać z Internetu i zapisać na urządzeniu pamięci masowej USB.

 1. Pobierz plik z aktualizacją do komputera.
  1. Kliknij przycisk Pobieranie u góry tej strony, po czym przeczytaj i zaakceptuj regulamin.
  2. Kliknij przycisk Pobieranie u dołu strony, aby pobrać plik z aktualizacją na komputer.
 2. Sprawdź nazwę i rozmiar pobranego pliku (patrz część Informacja o pliku).
 3. Rozpakuj pobrany plik.
  Po rozpakowaniu pobranego pliku pojawi się folder (sony_dtvxxxxxx_xxxxxxx).
 4. Podłącz do komputera urządzenie pamięci masowej USB.
 5. Skopiuj lub przeciągnij i upuść folder (sony_dtvxxxxxx_xxxxxxx) do głównego katalogu urządzenia USB.

  Uwaga: Główny katalog urządzenia oznacza katalog pierwszego lub najwyższego poziomu, w którym znajdują się wszystkie inne katalogi.

 6. Odłącz urządzenie pamięci masowej USB od komputera i przejdź do następnej sekcji.

Krok 1: Instalacja aktualizacji

Po pobraniu pliku z aktualizacją i przygotowaniu urządzenia USB można przystąpić do instalacji w telewizorze. Proces ten może potrwać nawet 15–30 minut. W trakcie instalacji telewizor wyłączy się, a następnie włączy się ponownie. Wykonaj następujące czynności:

 1. Włącz telewizor.
 2. Upewnij się, że do telewizora nie są podłączone żadne urządzenia USB.
 3. Podłącz urządzenie pamięci masowej USB zawierające folder (sony_dtvxxxxxx_xxxxxxx) do portu USB na telewizorze.

  Uwaga: Jeśli telewizor jest wyposażony w więcej niż jeden port USB, można użyć dowolnego portu.

 4. Naciśnij przycisk HOME na pilocie, aby otworzyć menu główne (HOME).
 5. Przejdź do kategorii Ustawienia i naciśnij przycisk Enter, aby ją wybrać.
 6. Przejdź do opcji Pomoc techniczna i wybierz ją.
 7. Przejdź do opcji Aktualizacja oprogramowania i wybierz ją. Następnie wybierz opcję USB.
 8. Na ekranie telewizora będą się kolejno pojawiały różne komunikaty. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 9. Rozpocznie się aktualizacja, a z przodu telewizora zacznie migać pomarańczowa dioda LED.
  OSTRZEŻENIE! Podczas instalacji oprogramowania:
  • Nie wyjmuj urządzenia USB
  • Nie wyłączaj telewizora
  • Nie odłączaj telewizora od zasilania
 10. Kiedy pojawi się komunikat Aktualizacja oprogramowania ukończona, telewizor wyłączy się i z powrotem włączy w celu dokończenia aktualizacji. - Nie wyjmuj pamięci USB ani nie wyłączaj telewizora.
 11. Kiedy telewizor włączy się ponownie, odłącz pamięć USB od portu USB.

Krok 2: Sprawdzenie, czy aktualizacja się powiodła

Aby skontrolować, czy aktualizacja została pomyślnie zainstalowana, sprawdź bieżącą wersję oprogramowania.

 • Jeśli wersja oprogramowania ma numer v8. 631 lub wyższy, aktualizacja przebiegła pomyślnie.
 • Jeśli wersja oprogramowania ma numer niższy niż v8. 631, ponownie pobierz i zainstaluj aktualizację.

Pytania i odpowiedzi

Możliwy problem podczas aktualizacji

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Zobacz nasze odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące aktualizowania oprogramowania przez Internet:

 • Czy aktualizacja spowoduje usunięcie ustawień osobistych?
  Nie, wszystkie ustawienia osobiste zostaną zachowane.
 • Czy można zainstalować starszą wersję oprogramowania?
  Nie. Możliwość instalacji starszych wersji oprogramowania jest zablokowana, by zapewnić optymalne działanie telewizora. Najnowsza wersja daje wszystkie korzyści i ulepszenia wprowadzone w poprzednich wersjach.
 • Czy to normalne, że w trakcie aktualizacji następuje wyłączenie telewizora?
  W trakcie aktualizacji telewizor uruchamia się ponownie i jest to normalne. Ponowne uruchomienie telewizora podczas aktualizacji nowego oprogramowania będzie trwać dłużej.

Postępowanie w razie problemów z aktualizacją wewnętrznego oprogramowania telewizora przez Internet

Jeśli na telewizorze pojawia się komunikat Wystąpił błąd podczas aktualizowania oprogramowania lub Do aktualizacji oprogramowania nie można użyć tego urządzenia USB, należy wypróbować poniższe rozwiązania:

 1. Sprawdź, czy urządzenie pamięci masowej USB działa poprawnie. Jeśli tak, spróbuj ponownie pobrać plik aktualizacji.
 2. Wyłącz telewizor przyciskiem POWER na telewizorze.
 3. Ponownie naciśnij przycisk POWER, a następnie rozpocznij proces aktualizacji.

Jeśli pojawi się komunikat Nie znaleziono nowszej wersji oprogramowania telewizora, w telewizorze zainstalowana jest najnowsza wersja oprogramowania, nie ma więc potrzeby jej aktualizowania.

Odpowiedzi na najczęstsze pytania i informacje o rozwiązywaniu problemów są zamieszczone w sekcji Pytania i odpowiedzi w

 • Społeczność Sony

  Odwiedź portal naszej Społeczności i dziel się swoimi doświadczeniami i rozwiązaniami z innymi klientami Sony

Jeśli po raz pierwszy zdarza Ci się przeprowadzać aktualizację oprogramowania układowego lub nie wiesz, jak powinna ona przebiegać, zacznij od przeczytania poniższych informacji.

Aktualizacja oprogramowania układowego — przeglądegląd

Aktualizację oprogramowania układowego możesz przeprowadzić, wykonując poniższą procedurę.

Przygotuj urządzenie i komputer stacjonarny (lub urządzenie przenośne)

 1. Sprawdź, czy oprogramowanie układowe modelu można zaktualizować.

  Kliknij opcję „Lista odpowiadających produktów >” u góry strony, aby wyświetlić nazwy modeli, których oprogramowanie układowe można aktualizować.

  Sprawdź, czy urządzenie znajduje się na liście produktów docelowych.

 2. Przygotuj urządzenie.

  Sprawdź numer seryjny i hasło administratora urządzenia.

  Hasło domyślne administratora zależy od modelu.

  Zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia.

  Podręcznik użytkownika

  Uwaga

   Po rozpoczęciu aktualizacji pod żadnym pozorem nie wyłączaj urządzenia ani nie odłączaj od źródła zasilania.

  Podczas aktualizacji nie korzystaj z funkcji drukarki, kopiarki ani skanera.

  Jeśli posiadasz urządzenie wielofunkcyjne (MFP), odłącz kabel telefoniczny.

  Zalecamy wydrukowanie listy ustawień (mapy menu), danych sieciowych, listy szybkiego wybierania, książki adresowej e-mail i podobnych pozycji, aby możliwe było sprawdzanie aktualnych ustawień urządzenia.

  Przygotuj komputer (lub urządzenie przenośne) z dostępem do Internetu.

  Przygotuj komputer lub urządzenie przenośne z systemem Windows, Mac OS X lub iOS.

  Uwaga

  Komputer przenośny lub urządzenie przenośne przed aktualizacją podłącz do źródła zasilania.

  W opcjach systemu operacyjnego wyłącz tryb czuwania i hibernację.

  Zamknij wszystkie programy inne niż niniejsza aplikacja.

  Podłącz komputer stacjonarny (lub urządzenie przenośne) do urządzenia kablem USB lub za pośrednictwem sieci.

  Metoda połączenia i metoda konfiguracji zależy od modelu.

  Zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia.

  Podręcznik użytkownika

  Uwaga

  Jeśli korzystasz z urządzenia za pośrednictwem połączenia LAN, po przejściu do przewodowego połączenia LAN i zakończeniu aktualizacji oprogramowania układowego ponownie włącz bezprzewodowe połączenie LAN.

Uruchomienie aktualizacji oprogramowania układowego

System Windows

Dwukrotnie kliknij narzędzie do aktualizacji oprogramowania układowego (plik. exe).

Jeśli wyświetlone zostanie okno [User Account Control (Kontrola konta użytkownika)], kliknij przycisk [Yes (Tak)].

Wybierz pożądany język i kliknij [OK (OK)].

Przeczytaj umowę licencyjną oprogramowania. Jeśli wyrażasz na nią zgodę, zaznacz pole wyboru [I agree (Zgadzam się)] i kliknij [Next (Dalej)].

Zapoznaj się ze środkami ostrożności i kliknij przycisk [Next (Dalej)].

Wybierz opcję [The latest version of the firmware will be downloaded from the server and updated automatically (Pobrana z serwera i zainstalowana zostanie najnowsza wersja oprogramowania układowego)] i kliknij opcję [Next (Dalej)].

W sekcji [Access Point (Punkt dostępu)] wybierz opcję [Network (Sieć)] or [USB (USB)] i kliknij opcję [Start search (Rozpocznij wyszukiwanie)].

Gdy w powyższym oknie wyświetlona zostanie lista nazw modeli urządzeń, z którymi potwierdzono połączenie, wybierz nazwę modelu urządzenia docelowego.

W przypadku połączenia USB wyświetlana jest jedna nazwa modelu. Jeśli za pośrednictwem połączenia sieciowego wykryta zostanie większa liczba urządzeń docelowych, zostanie wyświetlona większa liczba nazw modeli.

Jeśli urządzenie nie zostało wyświetlone, patrz poniżej.

Narzędzie do pobierania oprogramowania układowego nie znalazło urządzenia.

W oknie poniżej zaznacz pole wyboru z nr seryjnym urządzenia docelowego i kliknij opcję [Next (Dalej)].

W przypadku połączenia USB wyświetlane jest jedno urządzenie. Jeśli za pośrednictwem połączenia sieciowego wykryta zostanie większa liczba urządzeń docelowych, zostanie wyświetlona większa liczba urządzeń.

Gdy wyświetlony zostanie komunikat „Wprowadź hasło administratora. ”, wprowadź hasło administratora urządzenia i kliknij opcję [Start update (Rozpocznij aktualizację)].

Gdy wyświetlony zostanie monit o rozpoczęcie aktualizacji, kliknij opcję [OK (OK)], aby rozpocząć aktualizację.

Jeśli podczas aktualizacji na ekranie narzędzia wyświetlony zostanie błąd, zapoznaj się z poniższymi informacjami.

Po uruchomieniu aktualizacji oprogramowania układowego błąd wyświetlony został na ekranie narzędzia.

Po wyświetleniu się komunikatu o ukończeniu procesu i ponownym uruchomieniu urządzenia aktualizacja zostanie sfinalizowana.

Komputery Mac

Dwukrotnie kliknij pobrane narzędzie do aktualizacji oprogramowania układowego (plik. dmg).

Uruchom narzędzie do aktualizacji oprogramowania układowego.

Kliknij dwukrotnie [Firmware Update Tool].

Przeczytaj umowę licencyjną oprogramowania.

Zapoznaj się ze środkami ostrożności i kliknij przycisk [Next (Dalej)].

Wybierz opcję [The latest version of the firmware will be downloaded from the server and updated automatically (Pobrana z serwera i zainstalowana zostanie najnowsza wersja oprogramowania układowego)] i kliknij opcję [Next (Dalej)].

W sekcji [Access Point (Punkt dostępu)] wybierz opcję [Network (Sieć)] or [USB (USB)] i kliknij opcję [Start Search (Rozpocznij wyszukiwanie)].

Wyświetlona zostanie lista połączonych urządzeń.

Jeśli wyświetlone zostanie kilka urządzeń, wybierz to, którego adres IP jest zgodny z adresem urządzenia docelowego, a następnie kliknij [OK (OK)].

W przypadku połączenia USB wyświetlane jest jedno urządzenie.

Jeśli urządzenie nie zostało wyświetlone, patrz poniżej.

Gdy wyświetlony zostanie komunikat „Znaleziono oprogramowanie układowe”, kliknij opcję [Start update (Rozpocznij aktualizację)].

Gdy wyświetlony zostanie komunikat „Oprogramowanie układowe jest aktualne”, aktualizacja nie jest potrzebna.

Gdy wyświetlony zostanie komunikat „Wprowadź hasło administratora. ”, wprowadź hasło administratora urządzenia i kliknij opcję [OK (OK)].

Rozpocznie się aktualizacja.

Po wyświetleniu się na ekranie narzędzia komunikatu o ukończeniu procesu i ponownym uruchomieniu urządzenia aktualizacja zostanie sfinalizowana.

Jeśli podczas aktualizacji na ekranie narzędzia wyświetlony zostanie błąd, zapoznaj się z poniższymi informacjami.

Po uruchomieniu aktualizacji oprogramowania układowego błąd wyświetlony został na ekranie narzędzia

Dla systemu iOS

Uruchom narzędzie do aktualizacji oprogramowania układowego.

Zapoznaj się ze środkami ostrożności i dotknij przycisku [Next (Dalej)].

Kliknij opcję [Start Search (Rozpocznij wyszukiwanie)].

Wyświetlona zostanie lista urządzeń połączonych z urządzeniami przenośnymi.

Jeśli wyświetlone zostanie kilka urządzeń, wybierz to, którego adres IP jest zgodny z adresem urządzenia docelowego, a następnie kliknij [OK (OK)].

Gdy wyświetlony zostanie komunikat „Znaleziono oprogramowanie układowe”, kliknij opcję [Start update (Rozpocznij aktualizację)].

Gdy wyświetlony zostanie komunikat „Oprogramowanie układowe jest aktualne”, aktualizacja nie jest potrzebna.

Gdy wyświetlony zostanie komunikat „Wprowadź hasło administratora.

Rozpocznie się aktualizacja.

Po wyświetleniu się na ekranie narzędzia komunikatu o ukończeniu procesu i ponownym uruchomieniu urządzenia aktualizacja zostanie sfinalizowana.

Jeśli podczas aktualizacji na ekranie narzędzia wyświetlony zostanie błąd, zapoznaj się z poniższymi informacjami.

Po uruchomieniu aktualizacji oprogramowania układowego błąd wyświetlony został na ekranie narzędzia

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego urządzenia za pomocą aplikacji Brother iPrint&Scan (Android/iOS)

Oprogramowanie sprzętowe urządzenia można zaktualizować za pomocą aplikacji Brother iPrint&Scan zainstalowanej na urządzeniu przenośnym z systemem Android lub iOS. Ta funkcja jest dostępna dla systemu Android™ w wersji 2. 2. 0 lub nowszej oraz iOS w wersji 4. 4. 0 lub nowszej.

INFORMACJA: UWAGA: Ekran może wyglądać inaczej na różnych urządzeniach firmy Brother i zależnie od posiadanego systemu.

 1. Uruchom program Brother iPrint&Scan i wybierz swoje urządzenie Brother.
 2. Jeśli oprogramowanie sprzętowe urządzenia wymaga aktualizacji, zostanie wyświetlony poniższy ekran.
  Dotknij Aktualizuj.

  Jeśli wybierzesz opcję nie teraz, oprogramowanie sprzętowe można zaktualizować później, wybierając kolejno stan urządzenia > Wersja oprogramowania sprzętowego.

  Zostanie uruchomiona przeglądarka internetowa.
  Jeśli zostanie wyświetlony monit o podanie hasła dla urządzenia, należy je wprowadzić, a następnie kliknąć .
  > kliknij tutaj, aby zobaczyć, jakie jest domyślne hasło.

  Dotknij opcji Sprawdź dostępność nowego oprogramowania sprzętowego.
  Dotknij Aktualizuj.
  Rozpocznie się aktualizacja oprogramowania sprzętowego. Podczas aktualizacji nie wyłączaj urządzenia Brother.
  Po wyświetleniu komunikatu o udanym zakończeniu aktualizacji oprogramowania sprzętowego zostanie zakończona. W zależności od modelu mogą być potrzebne dalsze aktualizacje oprogramowania sprzętowego. Jeśli zostaną wyświetlone dodatkowe ekrany aktualizacji oprogramowania sprzętowego, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Powiązane modele

ADS-2400N, ADS-2800W, ADS-3000N, ADS-3600W, DCP-B7520DW, DCP-L2532DW, DCP-L2552DN, DCP-L3510CDW, DCP-L3550CDW, DCP-L5500DN, DCP-L6600DW, DCP-T510W, DCP-T710W, DS-940DW, HL-B2080DW, HL-L2352DW, HL-L2372DN, HL-L3210CW, HL-L3270CDW, HL-L5100DN(T), HL-L5200DW(T), HL-L6250DN, HL-L6300DW(T), HL-L6400DW(T), HL-L6450DW, MFC-B7710DN, MFC-B7715DW, MFC-J5945DW, MFC-J6945DW, MFC-J6947DW, MFC-L2712DN, MFC-L2712DW, MFC-L2732DW, MFC-L2752DW, MFC-L3730CDN, MFC-L3770CDW, MFC-L5700DN, MFC-L5750DW, MFC-L6800DW(T), MFC-L6900DW(T), MFC-L6950DW, MFC-T910DW

Opinie dotyczące treści

Aby pomóc nam udoskonalać naszą pomoc techniczną, przekaż poniżej swoją opinię.

Aktualizacja oprogramowania Brother He1

Bezpośredni link do pobrania Aktualizacja oprogramowania Brother He1

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Aktualizacja oprogramowania Brother He1