Dodatek do podręcznika pilota Aeg X65163wv10

Dodatek do podręcznika pilota Aeg X65163wv10 to kompletny zbiór informacji, które pozwolą Ci na bezpieczne i skuteczne wykorzystanie tego sprzętu. Dodatek zawiera szczegółowe informacje na temat wszystkich funkcji oraz instrukcji obsługi. Podręcznik zawiera informacje o bezpieczeństwie, przestrzeganiu przepisów oraz innych ważnych aspektach lotnictwa. Dodatek do podręcznika pilota Aeg X65163wv10 to niezbędna pozycja dla każdego pilota, który chce wykorzystać pełny potencjał tego sprzętu.

Ostatnia aktualizacja: Dodatek do podręcznika pilota Aeg X65163wv10

Treść podręcznika została zaktualizowana w związku z nowelizacją ustawy o dodatku węglowym z 5 sierpnia 2022 r. "Ich obecne brzmienie przewiduje, że jednym z warunków otrzymania tego świadczenia jest to, aby główne źródło ogrzewania było wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) w terminie do 11 sierpnia br., albo po tej dacie - w przypadku źródeł wpisywanych lub zgłaszanych po raz pierwszy" - wskazuje "DGP".

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Węgiel z Ukrainy to kropla w morzu potrzeb. "Czeka nas trudny sezon grzewczy"

Zmiany w deklaracji o źródle ogrzewania. Konsekwencje

Jak zaznacza dziennik, przepis wprowadzono w celu walki z nadużyciami. Część wnioskujących dokonywała korekt w deklaracjach do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, chcąc bezprawnie uzyskać dodatek węglowy. Dane na bieżąco weryfikują urzędnicy. - Chodzi np. o brak zaznaczenia, że źródło ogrzewania jest eksploatowane, pełni funkcję grzewczą, czy jakim rodzajem paliwa jest zasilane - mówi "DGP" Magdalena Rynkiewicz-Stępień z Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu.

Resort klimatu i środowiska, w ramach doprecyzowania przepisów, wyjaśnia, że jeśli po 11 sierpnia 2022 r. doszło do zmiany wskazania głównego źródła ogrzewania we wniosku, np. z kotła gazowego na węglowy, to dotacja nie zostanie przyznana. "Gdy zaś doszło do uzupełnienia informacji na temat wskazanego źródła ciepła, to świadczenie zostanie wypłacone" - pisze "DGP".

Bez dodatku dla spóźnialskich

Co z osobami, które nie złożyły w terminie deklaracji do CEEB? Ministerstwo Klimatu i Środowiska, w odpowiedzi na pytania "Dziennika Gazety Prawnej", tłumaczy, że jeśli ktoś nie dopełnił obowiązku zgłoszenia źródła ogrzewania, to nie powinien otrzymać dodatku węglowego.

Kluczowe w tej kwestii jest brzmienie art. 2 ust. 1 ustawy, który mówi o źródłach ogrzewania zgłaszanych lub wpisywanych po 11 sierpnia po raz pierwszy w rozumieniu art. 27g ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów budynków oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 438 ze zm. ). Ten zaś zakłada, że właściciel lub zarządca budynku składa deklarację do CEEB w terminie 14 dni od dnia uruchomienia źródła ciepła. Wspomniany wyjątek ma więc zastosowanie do pieców w nowo budowanych budynkach lub nowych kotłach w istniejących nieruchomościach - pisze "DGP".

Dodatek węglowy. Komu przysługuje świadczenie

Dodatek węglowy ma charakter jednorazowy, wynosi 3 tys. zł. Pieniądze trafią do właścicieli gospodarstw domowych. Zgodnie z zapisami ustawy dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi.

Aby otrzymać dodatek, niezbędny jest wpis zgłaszający jedno z powyższych źródeł ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Przy rozpatrywaniu wniosków brany będzie wpis lub zmiana dokonana w systemie do 11 sierpnia 2022 r.

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Termin 11 sierpnia jest zdefiniowany w ustawie (Dz. 2022 poz. 1967): Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Niestety ustawa ta wydaje się działać wstecz i karać tych, którzy w terminie zgłosili deklarację CEEB, a potem ją skorygowali po 11 sierpnia. W lepszej sytuacji są ci, którzy olali wszelkie terminy składania deklaracji CEEB i po terminie zgłosili piec węglowy. Polecam wszystkim podziękować PISowi za robienie z ludzi głupców (vide gadka PIS: "dodatek węglowy jest dla każdego… a nieee… bo jest 1000 absurdalnych kruczków prawnych") przy najbliższych wyborach.

Bez wniosku ni nie kupicie wkrutce a drony niech kontrolują biede i kary sypią.

Mieszkam w mieszkaniu czynszowym, złożyłem deklarację na dopłatę do węgla lecz dostałem odmowę bo ADM nie zgłosił w czym palę. Po mojej interwencji ADM wysłałdo ceeb zgłoszenie o piecu opalanym węglem. Ponownie wysłałem deklarację i ponownie dostałem odmowę bo ADM przez swoje niedopatrzenie i wysłał zgłoszenie po terminie. Urzędy przesypiają terminy przerzucają się papierami a cierpi niczemu niewinny najemca.

jerzygdansk

3 miesiące temu

I już wiadomo po co ten "obowiązek" składania "zeznań" o tym czym się ogrzewa mieszkanie. "Posłuszni" dostaną "dodatek" do zakupu aż 3 ton węgla i kupią go za nie więcej niż 2000zł za tonę. "Nieposłuszni" niech się "bujają" i umierają na mrozie, bo węgiel, gaz itp. będzie "zapewniony" tylko dla "posłusznych". Na tym ma polegać bezpieczeństwo energetyczne dla Polaków, wolność i "suwerenność"? "Posłuszni" mają "s. ać ze szczęścia", a "nieposłuszni" "s. ać ze strachu"?

Nie złożyłem deklaracji bo oniej nie wiedziałem. Nie mam czsu sledzi tych ich pierdół jak podatek to wie gmina jak dotrzeć do obywatela albo licznik za wodę spisać, to jest czyste chamstwo patusy wiedzą jak się po tych mopsach obracać. To powinno nazywać się węgiel dla swoich banda dziadów i nic więcej. Powinienem mieć za to obniżony podatek dlaczego ja mam to finansować

Gospodarstwa domowe, których główne źródło ciepła zasilane jest drewnem kawałkowym, otrzymają jednorazowe wsparcie finansowe, które ma zrekompensować dynamiczny wzrost cen tego surowca. Kto otrzyma dodatek do drewna i w jakiej wysokości?

 • Dla kogo dodatek do drewna opałowego?
 • Dodatek do drewna również dla obcokrajowców
 • Ile wyniesie dodatek do drewna opałowego?
 • Zasady przyznawania dodatku do drewna na opał
 • Wniosek o dodatek do drewna
 • Etap prac legislacyjnych nad dodatkiem do drewna

rozwiń >

Dla kogo dodatek do drewna opałowego?

Dofinansowanie do drewna ma być formą dopłaty do ogrzewania. Zasady jego udzielania mają być analogiczne dla tych przy dodatku węglowym. Otrzymają je Polacy ogrzewający swoje domy drewnem kawałkowym, po spełnieniu wymaganych warunków.

Do otrzymania dopłaty do drewna na opał istotny będzie adres zamieszkania, a nie status prawny nieruchomości. Co to oznacza w praktyce? Dodatek do drewna otrzyma gospodarstwo domowe faktycznie zamieszkujące daną nieruchomość, a nie osoba będą jej właścicielem. Oczywiście właściciel również będzie mógł otrzymać dofinansowanie, ale pod warunkiem, że mieszka w tym lokum. Przy czym, jeśli w jednym budynku, w jednej jego części będzie mieszkał posiadacz nieruchomości, a w drugiej np. najemca, obu będzie przysługiwał dodatek. Jednak pod warunkiem, że lokale te są wyodrębnione i posiadają odrębny adres - w myśl zasady "jeden dodatek do ogrzewania na jeden adres". Zatem jeśli zamieszkują jeden dom, np. parter i piętro, wówczas przysługuje na ten dom tylko jeden dodatek do drewna.

Dodatek do drewna również dla obcokrajowców

Dodatek do drewna opałowego ma objąć także cudzoziemców. Mogą go otrzymać, gdy spełniają dodatkowo następujące warunki:

1. Posiadają miejsce zamieszkania w Polsce i przebywają w kraju na podstawie:

 • zezwolenia na pobyt stały,
 • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 • zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy lub z udzieleniem mu ochrony uzupełniającej,
 • uzyskali zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany.

3. Są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i posiadają miejsce zamieszkania, a także przebywają na terytorium Polski.

Ile wyniesie dodatek do drewna opałowego?

Jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych używających drewna kawałkowego jako głównego źródła ciepła wyniesie 1 000 zł.

Urządzenia, które obejmuje dofinansowanie to:

 • kocioł na paliwo stałe,
 • kominek,
 • koza,
 • ogrzewacz powietrza,
 • trzon kuchenny,
 • piecokuchnia,
 • piec kaflowy na paliwo stałe
 • - zasilane drewnem kawałkowym.

  Zasady przyznawania dodatku do drewna na opał

  Podstawowym warunkiem otrzymania dopłaty do drewna będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) do 11 sierpnia 2022 roku.. Przy czym należy podkreślić, że ustawodawca przewiduje wypłatę do ogrzewania drewnem również w przypadku, gdy właściciel wskazał więcej niż jedno źródło ciepła. Jednak głównym musi być właśnie ten surowiec.

  Projektodawca nie przewiduje progu dochodowego, zatem uzyskanie dodatku nie będzie uzależnione od dochodu.

  Ważne! Dodatek do drewna nie przysługuje gospodarstwom domowym, dla których pozytywnie rozpatrzono wniosek o dodatek węglowy.

  Wniosek o dodatek do drewna

  Projektodawca przewiduje możliwość złożenia wniosku o dodatek do drewna do 30 listopada 2022 roku. Jego wzór ma być prosty i ujednolicony - analogicznie do wniosku o dodatek węglowy. Sposób i forma jego złożenia do urzędu gminy również mają być takie same. Będzie można zatem dostarczyć go osobiście, przesłać pocztą, bądź wysłać przez ePUAP.

  Etap prac legislacyjnych nad dodatkiem do drewna

  Rada Ministrów, 23 sierpnia 2022 r., przyjęła projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

  Nowe przepisy mają wejść w życie w trybie pilnym tj. dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

  Reklama

  Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »

  Regulaminy pracy w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego (PDF)

  Jak wypełnić wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych [dodatek do pelletu, gazu LPG, drewna, oleju]

  Wzór wniosku o wypłatę dodatku do pelletu, LPG, oleju, drewna [Word]

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 24 października 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła - poz. 2194.

  Dodatek do pelletu, oleju, gazu LPG, drewna - wzór wniosku pdf

  Plik można załączyć do wniosku o dodatek do pelletu, gazu LPG, drewna, oleju wysłanego do urzędu przez ePUAP (wniosek online, wniosek elektroniczny).

  Ile wynosi dodatek do pelletu, gazu LPG, drewna, oleju?

  Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

  1. 3000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
  2. 1000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
  3. 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
  4. 2000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

  Dopłata wynosi więc:

 • 3000 zł do pelletu
 • 1000 zł do drewna kawałkowego
 • 500 zł do gazu LPG
 • 2000 zł do oleju opałowego.
 • Gdzie składa się wniosek o dopłaty do pelletu, gazu LPG, drewna, oleju?

  Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

  Kto może otrzymać dodatek do pelletu, gazu LPG, drewna, oleju?

  Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

 • kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo
 • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
 • kocioł olejowy
 • – zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i …), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

  Dodatek do pelletu, gazu LPG, drewna, oleju – dane osobowe we wniosku

  We wniosku trzeba będzie podać m. in. dane wnioskodawcy i jego gospodarstwa domowego. Chodzi o imię i nazwisko, numer PESEL, serię i numer dowodu stwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania itp.

  Czy można otrzymać dodatek do pelletu, gazu LPG, drewna, oleju na konto?

  Wypełniając wniosek o wypłatę dodatku trzeba będzie też podać numer rachunku bankowego, na który zostanie przelana odpowiednia kwota - w zależności od rodzaju stosowanego źródła ciepła i opału.

  Jakie gospodarstwo domowe we wniosku o dopłatę do pelletu, gazu LPG, drewna, oleju?

  We wniosku trzeba będzie również poinformować, czy gospodarstwo domowe jest jednoosobowe, czy wieloosobowe. W przypadku gospodarstwa wieloosobowego trzeba będzie podać dane osób wchodzących w skąd tego gospodarstwa.

  Na jakie źródło ciepła przysługuje dodatek do pelletu, gazu LPG, drewna, oleju?

  Właściciele gospodarstw będą musieli również wskazać we wniosku rodzaj wykorzystywanego źródła ciepła w domu. Czy jest to: kocioł na paliwo stałe; kominek; koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, piec kaflowy na paliwo stałe, kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG; kocioł olejowy.

  We wniosku podaj, czym palisz w domu

  Trzeba będzie zaznaczyć również z jaki rodzaj paliwa jest wykorzystywany do ogrzewania (pellet drzewny, drewno kawałkowe, inny rodzaj biomasy, gaz LPG, olej opałowy).

  Co to jest gaz LPG?

  We wniosku znajduje się adnotacja, że za gaz skroplony LPG uważa się mieszaninę gazów: propanu i butanu. "Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej" - zaznaczono.

  Czy muszę mieć wpis do CEEB?

  O dodatki energetyczne mogą ubiegać się też właściciele gospodarstw, którzy zgłosili bądź już mają wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

  Jaka odpowiedzialność grozi za złożenie fałszywego oświadczenia?

  Składający wniosek muszą także zwrócić uwagę, że informacje jakie w nim zawrą, są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

  ustawa z dnia 2 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

  ​​

  Dodatek do podręcznika pilota Aeg X65163wv10

  Bezpośredni link do pobrania Dodatek do podręcznika pilota Aeg X65163wv10

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Dodatek do podręcznika pilota Aeg X65163wv10