Instrukcja stosowania systemu D Link Covr 2600r

System D Link Covr 2600r jest zaawansowanym systemem bezprzewodowym, który oferuje szybkie i niezawodne połączenie sieciowe dla Twojego domu lub biura. System Covr składa się z dwóch identycznych urządzeń, które działają w tandemie, zapewniając wystarczającą siłę sygnału dla całej Twojej sieci. Instrukcja stosowania systemu Covr 2600r jest dość prosta i obejmuje konfigurację urządzeń Covr, wybór sieci bezprzewodowej oraz przydział adresu IP dla urządzeń sieciowych. Instrukcja stosowania systemu Covr 2600r zawiera również informacje na temat zarządzania siecią za pomocą aplikacji mobilnej, zarządzania ograniczeniami sieciowymi i zapewniania bezpieczeństwa sieci. Instrukcja stosowania systemu Covr 2600r jest dostępna na stronie internetowej producenta i zawiera wszystkie informacje potrzebne do pomyślnego skonfigurowania i użytkowania systemu.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja stosowania systemu D Link Covr 2600r

Zobacz poniższy poradnik dla D-Link COVR-2200. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące D-Link COVR-2200, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji D-Link COVR-2200. Upewnij się, że opisujesz trudności z D-Link COVR-2200 tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o D-Link COVR-2200

Strona: 1

117D-Link COVR-2202 || COVR-2200 User ManualAppendix C - Safety StatementsPOLSKI PLTen symbol umieszczony na produkcie lub opakowaniu oznacza, że zgodnie z miejscowym prawem i lokalnymi przepisamininiejszego produktu nie wolno wyrzucać jak odpady czy śmieci z gospodarstwa domowego, lecz należy go poddać procesowirecyklingu. Po zakończeniu użytkowania produktu, niektóre odpowiednie do tego celu podmioty przyjmą takie produktynieodpłatnie, dlatego prosimy dostarczyć go do punktu zbiórki wskazanego przez lokalne władze. Poprzez proces recyklingu idzięki takiemu postępowaniu z produktem oraz jego opakowaniem, pomogą Państwo chronić środowisko naturalne i dbać oludzkie zdrowie.D-Link i środowiskoD-Linkpodchodzimywsposóbświadomydoochronyotoczeniaorazjesteśmyzaangażowaniwzmniejszaniewpływunaszychdziałańiproduktówna środowisko naturalne. W celu zminimalizowania takiego wpływu firma D-Link konstruuje i wytwarza swoje produkty w taki sposób, aby byłyone jak najbardziej przyjazne środowisku, stosując do tych celów materiały nadające się do powtórnego wykorzystania, charakteryzujące sięmałą toksycznością zarówno w przypadku samych produktów jak i opakowań.Firma D-Link zaleca, aby Państwo zawsze prawidłowo wyłączali z użytku swoje produkty D-Link, gdy nie są one wykorzystywane. Postępując wten sposób pozwalają Państwo oszczędzać energię i zmniejszać emisje CO2.Aby dowiedzieć się więcej na temat produktów i opakowań mających wpływ na środowisko prosimy zapoznać się ze stroną Internetową www.dlinkgreen. com.ČESKY CZTentosymbolnavýrobkunebojehoobaluznamená, žepodlemístněplatnýchpředpisůsevýrobeknesmívyhazovatdokomunálníhoodpadu, ale odeslat k recyklaci. Až výrobek doslouží, odneste jej prosím na sběrné místo určené místními úřady k tomuto účelu.Některá sběrná místa přijímají výrobky zdarma. Recyklací výrobku i obalu pomáháte chránit životní prostředí i lidské zdraví.D-Link a životní prostředíVe společnosti D-Link jsme si vědomi vlivu našich provozů a výrobků na životní prostředí a snažíme se o minimalizaci těchto vlivů. Proto svévýrobky navrhujeme a vyrábíme tak, aby byly co nejekologičtější, a ve výrobcích i obalech používáme recyklovatelné a nízkotoxické materiály.Společnost D-Link doporučuje, abyste své výrobky značky D-Link vypnuli nebo vytáhli ze zásuvky vždy, když je nepoužíváte. Pomůžete tak šetřitenergii a snížit emise CO2.Více informací o našich ekologických výrobcích a obalech najdete na adrese www. dlinkgreen. com.

D-Link COVR-110x to zestaw Mesh dostępny w dówch wersjach: złożony z dwóch (COVR-1102) bądź trzech jednostek (COVR-1103). Pierwszy z nich pokryje siecią radiową obszar o wielkości 325 m2, zaś drugi 465 m2. Oczywiście powierzchnia dotyczy warunków idealnych, w wielorodzinnych domach, w wielkomiejskim środowisku takie zestawy powinny skutecznie zasilić użytkowników mieszkających w dużo mniejszych mieszkaniach w internet. Wiemy, że im większa liczba rozgłaszanych w okolicy sieci, tym sygnał radiowy naszego Wi-Fi musi być mocniejszy i pokrywać równomiernie każdy zakątek mieszkania. Tylko w ten sposób zapewnimy sobie sprawnie działającą sieć.

Jednostka systemu COVR-1102 to niewielkich rozmiarów (92 mm x 92 mm x 92 mm) zaokrąglony prostopadłościan białego koloru. Na wierzchu w centrum każdej jednostki, umieszczono małą diodę LED, która informuje użytkownika o statusie urządzenia. W górnej i dolnej części na obwodzie wycięto szereg otworów, które ułatwiają chłodzenie wnętrza.

Z tyłu jednostki COVR umieszczono dwa gigabitowe interfejsy sieciowe WAN oraz LAN. Pierwszy odpowiada za łączność z siecią Internet oraz pozwala na szeregowe połączenie ze sobą kostek (to rozwiązanie wybierz, gdy zależy Ci na największej wydajności – dane pomiędzy węzłami systemu zostaną przesłane przewodem, a nie drogą radiową), drugi umożliwi podłączenie dowolnego urządzenia sieciowego za pomocą przewodu. Obok nich znajduje się złącze zasilania (12V / 1 A) wraz z przyciskiem POWER.

Foto: Łukasz Guziak / Komputer Świat

Na spodzie umieszczono tabliczkę znamionową, na której zapisano informacje potrzebne do skonfigurowania zestawu oraz przycisk reset.

Oba zestawy oferują łączność bezprzewodową realizowaną w ramach standardu Wi-Fi 5 (802. 11ac). Jakość połączeń radiowych zwiększa obecność mechanizmów: MU-MIMO oraz kształtowania wiązki. Maksymalna prędkość połączeń to 300 Mb/s i 867 Mb/s ─ kolejno dla częstotliwości: 2, 4 GHz oraz 5 GHz (standard AC1200). Użyta konfiguracja MIMO to 2x2:2.

„Sercem” każdej jednostki jest układ Realtek RTL8197FS. Ten jedno gigahercowy procesor odpowiada za zarządzanie urządzeniem, a także zawiaduje połączeniami prowadzonymi w ramach częstotliwości 2, 4 GHz. Drugi, dodatkowy układ Realtek RTL8812BRH dba o połączenia w paśmie 5 GHz.

Wróć do spisu treści

D-Link COVR 1102: oprogramowanie

Zestaw można konfigurować dwojako - za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej D-Link Wi-Fi jak i po zalogowaniu się do panelu urządzenia.

Nie będziemy opisywać wszystkich dostępnych ustawień, skupimy się jedynie na tych wyjątkowych.

Struktura panelu zarządzania została przedstawiona poniżej.

Interfejs jest utrzymany w białej kolorystyce, a wszystkie opcje są ułożone w logiczną, spójną całość, co sprawia, że konfiguracja urządzenia jest bardzo intuicyjna. Niestety, producent nie zadbał o spolszczenie panelu konfiguracyjnego.

Strona główna to podsumowanie wszystkich najważniejszych ustawień. Informuje ona o stanie połączenia z siecią internet oraz całego systemu Mesh, bieżących ustawieniach urządzenia czy liczbie aktywnych klientów. Wgląd w bardziej szczegółowe informacje, które są wyświetlane w dolnej części ekranu, jest dostępny po wybraniu ikony danej sekcji.

Do najważniejszych opcji należą te, które pozwalają na konfigurację ustawień rozgłaszanych sieci bezprzewodowych. Zestaw funkcji jest podstawowy - to m. in. : SSID sieci bezprzewodowej, hasło dostępu do sieci, typ zabezpieczeń (D-Link COVR-1102 wspiera najnowszy WPA3) czy szerokość kanału. Nie mamy wpływu na numer użytego kanału, system dobiera go automatyczne, jedyną opcją jest włączenie/wyłączenie puli kanałów DFS. Z poziomu karty Wireless można dodatkowo określić ustawienia sieci gościa i ustalić harmonogram działania sieci Wi-Fi.

D-Link COVR-1102 wyposażono w mechanizm QoS. Ustalanie priorytetów ruchu sieciowego odbywa się poprzez przypisanie urządzeń do odpowiednich kategorii. Do dyspozycji są trzy grupy, a liczba urządzeń w grupie jest narzucona przez producenta sprzętu. Do grupy o najwyższym priorytecie można przypisać tylko jedno urządzenie, do grupy o priorytecie wysokim – dwa, a grupa średnia może się składać maksymalnie z ośmiu urządzeń. Nieprzypisanie komputera, tabletu czy telefonu do określonej grupy będzie skutkowało nadaniem urządzeniu najniższego priorytetu.

Dostęp do zasobów sieci lokalnej uzyskamy po uruchomieniu serwera VPN. Serwer ten w połączeniu z usługą DDNS umożliwi za pośrednictwem sieci internet połączenie na przykład z komputerem znajdującym się w domu.

Jednostki systemu mogą pracować jako oddzielne routery, razem tworząc system Mesh, ale także w trybie punktu dostępowego.

Sekcja Statistics pozwali na sprawdzenie intensywności prowadzonego ruchu sieciowego w rozbiciu na sieć przewodową i radiową (dla każdego pasma osobno). Informacja o ilości przesłanych danych przez jednostkę główną jest aktualizowana na bieżąco zaś dla satelity podawana w odstępie 15 minut.

Panel zarządzania to nie jedyny sposób na okiełznanie urządzenia, jego konfigurację przeprowadzimy również za pomocą dedykowanej aplikacji D-Link Wi-Fi. Strukturę i dostępne opcje zaprezentowano poniżej.

Główny ekran dostarcza informację o statusie połączenia z siecią internet, informuje o liczbie jednostek budujących nasz system Mesh oraz liczbie aktywnych klientów. Kliknięcie na ikonę koła zębatego pozwoli przeprowadzić konfigurację urządzenia.

Zestaw dostępnych opcji pozwoli m. określić ustawienia sieci radiowej, nawiązać połączenie z siecią internet, uruchomić sieć Wi-Fi dla gości czy nałożyć ograniczenia w ramach kontroli rodzicielskiej.

Niestety producent na polu oprogramowania nie ustrzegł się wpadki – aby z zestawu wydusić 100% jego możliwości, należy użyć obu narzędzi. Opcje dostępne w panelu zarządzania nie mają przełożenia 1 do 1 na te obecne w aplikacji i na odwrót.

Wróć do spisu treści

D-Link COVR 1102: test zasięgu i mocy sygnału Wi-Fi

Pierwsze dwa testy miały zweryfikować moc rozgłaszanych sieci bezprzewodowych. Pomiar mocy sygnału został wykonany przy użyciu karty sieciowej Asus PCE-AC88. Test został przeprowadzony z 5-sekundowym przerwami, a czas całego pomiaru to 5 minut. Test objął pięć punktów pomiarowych (lokalizacja A - mieszkanie o pow. 50 m2). Przyjęta numeracja poszczególnych punktów została przedstawiona na rysunku poniżej.

W drugim teście wykorzystaliśmy narzędzie, które umożliwiło utworzenie rysunków rozkładu mocy sygnału sieci bezprzewodowej dla pojedynczej jednostki Mesh, jak i duetu. Test przeprowadzono w lokalizacji B - dom jednorodzinny o pow. 120 m2.

Uśrednione wyniki pomiaru mocy sygnału w lokalizacji A przedstawia grafika poniżej.

Poniżej osiągi zestawu w porównaniu z wynikami innych systemów Mesh: kolorem żółtym zaznaczyliśmy wynik najwyższy, czerwonym – najniższy.

Wyniki osiągnięte przez D-Link COVR-1102 uplasowały zestaw w środku stawki.

Pomiar mocy sygnału (lokalizacja B)

Rozkład mocy sygnału sieci bezprzewodowej − lokalizacja B, jedno urządzenie:

Rozkład mocy sygnału sieci bezprzewodowej − lokalizacja B, dwa urządzenia:

Przedstawione poniżej wyniki to średnia pomiarów wykonanych dla sieci Mesh zbudowanej z jednego i dwóch urządzeń. W zestawieniu dodatkowo uwzględniliśmy zestawy Mesh zbudowane w oparciu o router i repeater (Asus Blue Cave oraz D-Link DIR-1960).

Wróć do spisu treści

D-Link COVR 1102: test interfejsów LAN i WAN

Kolejny test sprawdził wydajność interfejsów przewodowych. Test LAN/WAN został przeprowadzony przy użyciu narzędzia iperf, opartego na modelu klient-serwer, które służy do testów wydajności sieci i jest dostępne w wersji zarówno dla systemów Windows, jak i Linux. Test polegał na uruchomieniu programu na komputerze po stronie interfejsu WAN w trybie serwera, którego zadaniem było zmierzenie prędkości transmisji w obu kierunkach; w próbie upload dane były przesyłane w kierunku od klienta do serwera, a w próbie download – na odwrót.

Pojedyncza jednostka COVR uzyskała bardzo wysokie wyniki (download: 935 Mb/s, upload: 932 Mb/s), które plasują urządzenie na czele stawki.

Kolejne testy to próby polegające na kopiowaniu plików pomiędzy dwoma komputerami. Test obejmował połączenia: przewodowe, mieszane oraz bezprzewodowe, przy czym test wydajności połączeń wykorzystujących tylko sygnał radiowy został rozdzielony na testy, w których karty pracowały w tym samym paśmie (np. tylko 2, 4 GHz bądź 5 GHz), i te, w których użyte zostały różne pasma (2, 4 GHz w połączeniu z 5 GHz). Wykorzystaliśmy dwa zestawy plików, oba o rozmiarze 1 GB: jeden duży plik oraz zbiór małych plików − do 4 MB (łącznie 3979). Wynik pomiarów został uśredniony.

Pierwsze dwa wykresy to prędkości kopiowania plików pomiędzy komputerami, które z jednostką/jednostkami komunikowały się za pomocą przewodu.

D-Link COVR-1102 tuż za podium na miejscu czwartym pokonany przez zestawy marki Asus, ZyXEL oraz Linksys.

Niższe wyniki w teście, w którym użyliśmy dwóch jednostek, nie powinny dziwić. Należy pamiętać, że pliki pomiędzy jednostkami „podróżowały” drogą radiową. Nasz bohater w tym teście pośrodku stawki. Bardzo wysoki rezultat zestawu Asus ZenWiFi AX to zasługa nowego standardu Wi-Fi 6 (pozostałe urządzenia to Wi-Fi 5), zaś bardzo niski wynik Tendy MW5 to efekt użycia standardu FastEthernet (jednostka główna została wyposażona w interfejsy przewodowe GigabitEthernet, ale satelity już nie). Brak w zestawieniu modelu Netgear RBK13 nie jest przypadkowy – satelity nie mają interfejsów przewodowych (wyposażona w dwa porty jest jedynie jednostka centralna).

Test szybkości kopiowania plików pomiędzy komputerami (jedno urządzenie)

Poniżej znajdują się wyniki testu, w którym użyliśmy wyłącznie połączeń bezprzewodowych, a do kopiowania plików wykorzystano jedno urządzenie Mesh. Test miał za zadanie sprawdzić wydajność pojedynczej jednostki Mesh, a jego wyniki stanowią odniesienie do kolejnych, w których zostały użyte dwie. Rozmieszczenie urządzeń przedstawia schemat, odległość obu komputerów od jednostki Mesh wyniosła około 4 m.

Ponownie użyliśmy dwóch zestawów plików, które w paśmie 2, 4 GHz pomiędzy komputerami zostały przesłane łączem radiowym o prędkości 150 Mb/s oraz 300 Mb/s. Przy użyciu częstotliwości 5 GHz prędkość połączeń wyniosła kolejno: 433 i 867 Mb/s. W ostatniej próbie (mieszanej) łącza wyniosły: 300 Mb/s (użyte pasmo to 2, 4 GHz) i 867 Mb/s (częstotliwość 5 GHz).

Ta sama procedura obowiązywała w przypadku dwóch jednostek.

Do nawiązania połączeń użyto trzy zestawy kart sieciowych, złożone z modeli: TP-Link T2UH, TP-Link TL-WN822N oraz Netgear A6210.

Na osiągnięty przeciętny wynik w dwóch pierwszych testach wpłynęły słabe wyniki uzyskane podczas kopiowania zestawu złożonego z małych plików. Zdradzić możemy, że jest to reguła - urządzenie w testach kopiowania małego zestawu plików wypada najsłabiej. Ogólny wynik poprawiły próby, w których użyto dwóch odrębnych częstotliwości.

Test szybkości kopiowania plików pomiędzy komputerami (dwa urządzenia)

Przechodzimy do omówienia wyników kolejnych testów. W próbach kopiowania uczestniczyły dwa sparowane ze sobą urządzenia. Komputery połączenie nawiązywały przy użyciu fal radiowych. Rozmieszczenie jednostek Mesh i komputerów pokazuje schemat. Zachowano około 4 m odległości między komputerami a poszczególnymi elementami systemu. Przy prezentacji wyników uwzględniliśmy również zestawy zbudowane w oparciu o router i repeater pracujące w trybie Mesh.

W paśmie 2, 4 GHz testowany zestaw uplasował się w środku stawki, wyraźnie przyśpieszając w próbach wykorzystujących częstotliwość 5 GHz.

Test kopiowania plików pod obciążeniem

Zmierzyliśmy również prędkości przesyłania plików pod obciążeniem. Do tej pory test ten obejmował użycie sześciu dodatkowych urządzeń (dwa smartfony, dwa tablety oraz dwa laptopy), których zadaniem było wygenerowanie dodatkowego ruchu sieciowego (m. streaming, pobieranie plików), przy czym testowany był system złożony z trzech urządzeń (każdą jednostkę systemu obciążały dwa urządzenia).

W przypadku tego zestawu test przebiegł odmiennie (dlatego nie uczciwie byłoby go porównywać z pozostałymi zestawami) – nadal zostaliśmy przy sześciu dodatkowych urządzeniach, ale każda jednostka komunikowała się z trzema. Uzyskane wyniki prędkości pokazuje tabela.

Sześć dodatkowych urządzeń zmniejszyło średnią prędkość połączeń, ale nie na tyle, aby korzystanie z sieci radiowej było niemożliwe lub mało komfortowe.

Wróć do spisu treści

D-Link COVR 1102: temperatura urządzenia

Dodatkowo podczas testu szybkości kopiowania plików pod obciążeniem zmierzyliśmy temperaturę obudowy – zarówno na wierzchu/przodzie, jak i na spodzie/tyle. Wykonaliśmy dwa pomiary w odstępie godziny, wyniki zostały uśrednione.

Wróć do spisu treści

D-Link COVR 1102: Pobór energii

Zapotrzebowanie jednostki Mesh na energię zależy od liczby interfejsów, które w danym momencie prowadzą komunikację, a także od liczby aktywnych klientów sieci bezprzewodowych. Pobór energii mierzyliśmy w trybie oczekiwania − stand-by (jednostka włączona, nawiązane połączenie z siecią internet, brak klientów) i podczas testu pod obciążeniem.

Wróć do spisu treści

D-Link COVR 1102: podsumowanie

D-Link COVR-1102 jest już chwilę na rynku, w trakcie tego czasu doczekał się aktualizacji uzupełnianiach pełną funkcjonalność urządzenia. Pierwotnie brakowało możliwości pracy w trybie AP, nie było też funkcji QoS. Jednak wraz z każdą kolejną wersją firmware są nanoszone stosowne poprawki (bieżąca wersja to 1. 03). Producent idzie o krok dalej, wprowadzając np. funkcję serwera VPN. Wszystkie te zmiany cieszą i dają przekonanie, że wydane na zakup urządzenia pieniądze to dobra inwestycja.

Foto: Łukasz Guziak / D-Link

Bardzo dobra wycena urządzenia to niewątpliwie jego atut. Za około 400 zł możemy stać się posiadaczem zestawu złożonego z dwóch jednostek (zestaw trzy elementowy to wydatek około 550 zł). To wszystko sprawia, że system Mesh oferowany przez D-Linka będzie ratunkiem, gdy nasza sieć Wi-Fi nie domaga lub do pokrycia nią mamy duży obszar. Przy tej propozycji inne rozwiązania jak np. kupno routera w połączeniu z wzmacniaczem sygnału bledną i tracą sens. Wybierając D-Link COVR-1102 dostajemy rozwiązanie prostsze w konfiguracji, zarządzane centralnie, łatwe do rozbudowy i co pokazały nasze testy o dobrej wydajności.

Nadal kilka kwestii wymaga poprawy to m. brak spójności w ustawieniach pomiędzy aplikacją mobilną a panelem urządzenia, który sprawia, że nie można w pełni skonfigurować zestaw opierając się tylko na jednym narzędziu – należy użyć obu. Brak spolszczenia interfejsu panelu zarządzania oraz słaby system pomocy, który w prosty sposób tłumaczyłby przeznaczenie ustawień to kolejne bolączki urządzenia. Mamy nadzieję, że wszystkie opisane niedociągnięcia zostaną wkrótce poprawione wraz z kolejnymi wersjami oprogramowania.

W związku z dobrą wydajnością, funkcjonalnością połączonymi z przystępną ceną przyznajemy temu urządzeniu wyróżnienie, polecając go jako dobre rozwiązanie do użytku domowego. COVR będzie receptą na problemy z zasięgiem i stabilnością działania sieci Wi-Fi. W zależności od potrzeb wybierzmy dwu- lub trzyczęściowy zestaw.

Poniżej można sprawdzić aktualne ceny testowanych systemów Mesh:

  • D-Link COVR-1102
  • D-Link COVR-1103

Przeczytaj także: Huawei WiFi AX3 - test rutera wspierającego Wi-Fi 6 i VPN

Zobacz, ile ważą cyfrowe dane:

Drogi Użytkowniku,

klikając przycisk „AKCEPTUJĘ”  zgadzasz się, aby serwis Ceneo. pl sp z. o. i jego Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe zapisywane w plikach cookies lub za pomocą podobnej technologii w celach marketingowych (w tym poprzez profilowanie i analizowanie) podmiotów innych niż Ceneo. pl, obejmujących w szczególności wyświetlanie spersonalizowanych reklam w serwisie Ceneo. pl.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wycofanie zgody nie zabrania serwisowi Ceneo. pl przetwarzania dotychczas zebranych danych.

Wyrażając zgodę, otrzymasz reklamy produktów, które są dopasowane do Twoich potrzeb. Sprawdź Zaufanych Partnerów Ceneo. pl. Pamiętaj, że oni również mogą korzystać ze swoich zaufanych podwykonawców.Informujemy także, że korzystając z serwisu Ceneo. pl, wyrażasz zgodę na przechowywanie w Twoim urządzeniu plików cookies lub stosowanie innych podobnych technologii oraz na wykorzystywanie ich do dopasowywania treści marketingowych i reklam, o ile pozwala na to konfiguracja Twojej przeglądarki. Jeżeli nie zmienisz ustawień Twojej przeglądarki, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce Plików Cookies.Więcej o przetwarzaniu danych osobowych przez Ceneo. pl, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz tutaj.Więcej o plikach cookies, w tym o sposobie wycofania zgody, znajdziesz tutaj.Pamiętaj, że klikając przycisk „Nie zgadzam się” nie zmniejszasz liczby wyświetlanych reklam, oznacza to tylko, że ich zawartość nie będzie dostosowana do Twoich zainteresowań.

Nie zgadzam się

Instrukcja stosowania systemu D Link Covr 2600r

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja stosowania systemu D Link Covr 2600r

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja stosowania systemu D Link Covr 2600r