Instrukcje bezpieczeństwa i użytkowania Aeg Chest Freezer

Instrukcje bezpieczeństwa i użytkowania Aeg Chest Freezer to klucz do bezpiecznego i wydajnego użytkowania tego produktu. Przed włączeniem tego zamrażarka, należy upewnić się, że została zainstalowana zgodnie z instrukcjami producenta i w odpowiedniej odległości od źródeł ciepła, jak grzejniki lub kuchenki. Należy również upewnić się, że lodówka jest wystarczająco duża, aby pomieścić wszystkie produkty, a jej drzwi są dobrze zamknięte. Należy również upewnić się, że wszystkie części szczelne są szczelne i że produkt jest używany zgodnie z instrukcją producenta. Produkt powinien być zawsze dobrze czyszczony i konserwowany, aby zapobiec uszkodzeniu w wyniku zaniedbania. Po zakończeniu każdego okresu użytkowania lodówki należy sprawdzić, czy wszystkie elementy są na swoim miejscu i czy nie ma żadnych oznak uszkodzenia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcje bezpieczeństwa i użytkowania Aeg Chest Freezer

Ważne: Zawsze należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi usuwania kamienia z produktu, aby zapewnić prawidłowy proces usuwania kamienia! Nie mieszaj odkamieniacza z innymi produktami. Zalecane przeprowadzenie testu bezpieczeństwa dla wrażliwych materiałów i powierzchni. Nie nadaje się do naczyń ani emaliowanych przedmiotów.

Ekspresy do kawy: Dodaj 200 ml płynu i 1 litr wody do zbiornika na wodę i uruchom ekspres. Powtórz proces w przypadku dużego zwapnienia. Po odkamienianiu przepłucz urządzenie (2 wypełnienia zbiornika) słodką wodą.

Czajniki: Dodaj środek odkamieniający do czajnika i odstaw urządzenie na pół godziny (w zależności od stopnia zwapnienia). Dokładnie spłucz czystą wodą.

Żelazka: Napełnij jedną filiżankę odkamieniaczem i trzy filiżanki wodą i odkamieniaj zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia.

Głowice prysznicowe, filtry kranów, grzałki itp. : Umieść przedmiot w pojemniku i napełnij środkiem odwapniającym. Następnie spłucz przedmioty czystą wodą.

Odkamieniacz Premium zakupisz zw naszym sklepie internetowym


Piekarniki parowe: Zalecamy stosowanie odkamieniacza Steam Care.

Kod produktu i numer produktu (PNC) znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.

1. Model, np. EWF1204W
2. Kod produktu (PNC), np, 914520402
3. Kod ML, np. 05 
4. Numer seryjny

48

Język polski

Instrukcja użytkowania

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że korzystanie z urządzenia

sprawi Państwu radość.

Instrukcje bezpieczeństwa

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa
Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać instrukcję ob-

sługi. Proszę zachować ją wraz z kartą gwarancyjną, paragonem i w miarę możliwo-

ści również kartonem z opakowaniem wewnętrznym. Przekazując urządzenie innej

osobie, oddaj jej także instrukcję obsługi.
• Proszę wykorzystywać urządzenie jedynie dla prywatnego celu, jaki został prze-

widziany dla urządzenia. Urządzenie to nie zostało przewidziane do użytku w

ramach działalności gospodarczej.

Proszę nie korzystać z urządzenia na zewnątrz. Proszę trzymać urządzenie z da-

leka od ciepła, bezpośredniego promieniowania słonecznego, wilgoci (w żadnym

wypadku nie zanurzać w substancjach płynnych) oraz ostrych krawędzi. Proszę

nie obsługiwać urządzenia wilgotnymi dłońmi. Jeżeli urządzenie jest wilgotne lub

mokre, proszę natychmiast wyciągnąć wtyczkę (należy ciągnąć za wtyczkę, nie za

przewód).

• Jeżeli nie korzystacie Państwo z urządzenia, jeżeli chcecie Państwo zamontować

jakieś akcesoria, w celu wyczyszczenia lub w przypadku jakichkolwiek zakłóceń,

proszę zawsze wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka.

• Pracującego urządzenia

nie należy pozostawiać bez nadzoru. Przed opuszczeniem

pomieszczenia urządzenie należy zawsze wyłączać i wyciągać wtyczkę sieciową z

gniazda.

• Należy regularnie sprawdzać, czy urządzenie i kabel sieciowy nie są uszkodzone.

W razie uszkodzenia należy przestać korzystać z urządzenia.

• W razie awarii proszę nie naprawiać urządzenia samemu lecz skorzystać z pomocy

autoryzowanego specjalisty. Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie

uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u producenta lub w specjalnym

zakładzie naprawczym albo prze wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagro-

żenia.

• Proszę stosować tylko oryginalne akcesoria.

• Prosimy pamiętać o podanych dalej „Specjalnych wskazówkach dotyczących

bezpiecznego użytkowania”.

Symbole użyte w tej instrukcji obsługi
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika są specjalnie wyróżnione. Ko-

niecznie stosuj się do tych wskazówek, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia:

Instrukcje bezpieczeństwa i użytkowania Aeg Chest Freezer

Bezpośredni link do pobrania Instrukcje bezpieczeństwa i użytkowania Aeg Chest Freezer

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcje bezpieczeństwa i użytkowania Aeg Chest Freezer