Konfiguracja i ustawienia Bosch Mfw22010

Konfiguracja i ustawienia Bosch Mfw22010 służą do konfigurowania i ustawiania sieci Wi-Fi w urządzeniach Bosch. Umożliwiają one konfigurowanie sieci Wi-Fi, tworzenie profili i ustawienia bezpieczeństwa, ustawianie haseł dostępu oraz konfigurowanie haseł sieci. Użytkownicy mogą również dostosowywać ustawienia sieci i urządzeń w celu poprawy wydajności i bezpieczeństwa sieci. Konfiguracja i ustawienia Bosch Mfw22010 zapewniają użytkownikom pełną kontrolę nad siecią, dostosowując ją do ich potrzeb.

Ostatnia aktualizacja: Konfiguracja i ustawienia Bosch Mfw22010

Wyrażenie zgody poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję" sprawi, że będziemy mogli gromadzić dane dotyczące zachowania użytkowników na naszej stronie. Dzięki tym danym będziemy mogli ulepszać stronę i przygotowywać interesujące naszych użytkowników reklamy.

Wyrażenie sprzeciwu poprzez kliknięcie przycisku "Odrzucam" oznacza, że będziemy używać tylko plików cookies związanych z sesją, statystykami i poprawianiem użyteczności strony.

Pompy ciepła wykorzystują ciepło z otoczenia (np. z powietrza, z gruntu) i przekazują je do instalacji grzewczej w Twoim domu.

Potrzebujesz urządzenia do ogrzewania, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej?
Dostępnych jest kilka opcji: powietrzna pompa ciepła typu monoblok, powietrzna pompa ciepła typu split, gruntowa pompa ciepła.

Potrzebujesz urządzenia do przygotowania ciepłej wody użytkowej?
Wybierz powietrzną pompę ciepła do c. w. u.

Korzystaj z odnawialnych źródeł energii, aby ograniczyć emisję CO₂ i rachunki za ogrzewanie.

Dobór odpowiedniej mocy oraz parametrów urządzenia najlepiej powierzyć profesjonalistom.
Skorzystaj z wyszukiwarki Autoryzowanych Partnerów Bosch Termotechnika i poproś Instalatora z Twojej okolicy o ofertę.

Znajdź Autoryzowanego Partnera w Twojej okolicy

Powietrzne pompy ciepła

Powietrzne pompy ciepła wykorzystują ciepło z powietrza i przekazują je do instalacji grzewczej w Twoim domu.W ramach powietrznych pomp ciepła dostępne są: typ monoblok (obieg czynnika roboczego zamknięty jest w jednej obudowie), typ split (czynnik roboczy krąży pomiędzy jednostką zew. a wew. ).

 • Do ogrzewania, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej
 • Składają się z dwóch jednostek - jedna instalowana na zewnątrz, druga wewnątrz budynku
 • Pobierają energię z powietrza
Więcej

Gruntowe pompy ciepła

Gruntowe pompy, zwane także pompami geotermicznymi, to urządzenia, które wykorzystują ciepło z gruntu i przekazują je do instalacji grzewczej w Twoim domu.

 • Jednostka wewnętrzna. Do pozyskiwania energii z gruntu wykorzystuje kolektor poziomy lub pionowy
 • Pobierają energię z gruntu
 • Pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej

  W przypadku, kiedy w Twoim domu ogrzewanie pomieszczeń jest realizowane w inny sposób (np. z wykorzystaniem kotłów czy energii elektrycznej) i potrzebujesz urządzenia do przygotowania ciepłej wody użytkowej, to rozwiązanie idealne dla Ciebie.

 • Do przygotowania ciepłej wody użytkowej
 • Jako samodzielne urządzenia do przygotowania c. lub do współpracy z innymi źródłami ciepła
 • Znajdź Autoryzowanego Partnera w Twojej okolicy

  Szukasz urządzenia najlepszego dla siebie? Skontaktuj się ze sprawdzonym profesjonalistą.

  Skonfiguruj urządzenie Brother w sieci bezprzewodowej (Wi-Fi) za pomocą dołączonego dysku CD-ROM z kablem USB.

  W tym FAQ wyjaśniono, jak tymczasowo skonfigurować urządzenie Brother do pracy w sieci bezprzewodowej za pomocą kreatora konfiguracji sieci bezprzewodowej i kabla USB. (Komputer musi być podłączony do sieci).

  Przed skonfigurowaniem ustawień sieci bezprzewodowej:

  Należy znać ustawienia sieci bezprzewodowej punktu dostępu/routera WLAN. Sprawdź i zapisz bieżące ustawienia sieci bezprzewodowej poniżej.

  • Nazwa sieci (SSID: Identyfikator usługi, ESSID: ID zestawu usług rozszerzonych)
  • Klucz sieciowy (hasło, klucz zabezpieczeń lub klucz szyfrowania itp. )
  Urządzenie Brother obsługuje tylko pierwszy klucz WEP. Jeśli używasz routera, który używa więcej niż jednego KLUCZA WEP, wprowadź KLUCZ używany dla pierwszego klucza WEP.

  Skonfiguruj ustawienia sieci bezprzewodowej:

  Wykonaj następujące czynności:
  INFORMACJA: UWAGA: Ekran może wyglądać inaczej na różnych urządzeniach firmy Brother i zależnie od posiadanego systemu.

   Podłącz przewód zasilający do urządzenia Brother, a następnie podłącz go do gniazdka elektrycznego. Włącz urządzenie Brother.

   NIE podłączaj jeszcze kabla USB.

   Włącz komputer. Włóż dołączoną do zestawu płytę CD-ROM do napędu CD-ROM.

   Użytkownicy systemu Windows
   dla użytkowników komputerów Macintosh

   Jeśli nie masz dysku CD-ROM:
   (Windows)
   Przejdź do sekcji Downloads (Pobieranie) tej witryny i pobierz pełny pakiet sterowników i oprogramowania. Najpierw postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji na stronie pobierania. Po wyświetleniu ekranu instalacji wykonaj czynności opisane w KROKU C dla użytkowników systemu Windows poniżej.


   (Macintosh)
   Przejdź do sekcji Pobieranie tej witryny i pobierz pełny pakiet oprogramowania. Po wyświetleniu ekranu instalacji wykonaj czynności opisane w KROKU c dla użytkowników komputerów Macintosh.

   Użytkownicy systemu Windows:
   Ekran instalacji zostanie wyświetlony automatycznie. Jeśli pojawi się monit, wybierz model i język. Pojawi się menu główne płyty CD-ROM. Kliknij opcję Zainstaluj sterownik drukarki.
   INFORMACJA: Po wyświetleniu ekranu Kontrola konta użytkownika kliknij opcję Zezwalaj lub Tak.

   Gdy pojawi się okno Umowa licencyjna, kliknij przycisk Tak, jeśli wyraża Pan/Pani zgodę na warunki Umowy licencyjnej. Wybierz opcję połączenie sieci bezprzewodowej, a następnie kliknij przycisk Dalej.

   Wybierz opcję Drukarka sieciowa równorzędna Brother, a następnie kliknij przycisk Dalej.

   Jeśli zostanie wyświetlony ekran wykryto zaporę/program antywirusowy, wybierz opcję Zmień ustawienia portu zapory, aby włączyć połączenie sieciowe i kontynuować instalację. (Zalecane), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).

   Może zostać wyświetlony ekran wyboru urządzenia Brother. Jeśli ekran nie zostanie wyświetlony, przejdź DO KROKU 5.

   Sprawdź, czy na liście na ekranie pojawi się posiadane urządzenie Brother.

   Jeśli nie możesz znaleźć komputera Brother na liście, kliknij opcję Konfiguracja sieci bezprzewodowej, aby skonfigurować ustawienia sieci bezprzewodowej. Przejdź do KROKU 5.

   Jeśli możesz znaleźć swoje urządzenie Brother, wybierz je z listy. Następnie kliknij przycisk Dalej i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować sterownik drukarki dla połączenia sieciowego. Nawet jeśli drukarka została zainstalowana za pomocą połączenia USB, należy zainstalować sterownik drukarki w celu podłączenia do sieci.

  Użytkownicy komputerów Macintosh:
  Kliknij dwukrotnie ikonę BROTHER na pulpicie. Kliknij dwukrotnie ikonę Pobieranie sterownika.

  Po kliknięciu ikony Pobieranie sterownika może zostać wyświetlony ekran pobierania. Wybierz system operacyjny i pobierz pełny pakiet oprogramowania. Następnie kliknij dwukrotnie pobrany plik, aby rozpocząć instalację.

  Może zostać wyświetlony ekran wyboru urządzenia Brother. Jeśli ekran nie zostanie wyświetlony, przejdź do KROKU 5.

  Jeśli nie możesz znaleźć swojego komputera Brother na liście, kliknij kolejno (Konfiguracja)  > Kreator konfiguracji urządzeń bezprzewodowych, aby skonfigurować ustawienia sieci bezprzewodowej.

  Jeśli możesz znaleźć swoje urządzenie Brother, wybierz je z listy. Nawet jeśli drukarka została wydrukowana za pomocą połączenia USB, należy zainstalować sterownik drukarki w celu podłączenia do sieci.


  Może zostać wyświetlony ekran potwierdzenia instalacji. Jeśli ekran nie zostanie wyświetlony, przejdź do KROKU 5.

  Jeśli zostanie wyświetlony ten ekran, można skonfigurować urządzenie Brother do pracy w sieci bezprzewodowej za pomocą kreatora konfiguracji sieci bezprzewodowej bez użycia kabla USB.
  Potwierdź komunikat na ekranie. Zaznacz pole wyboru zaznaczone i potwierdzone, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować urządzenie Brother do pracy w sieci bezprzewodowej i zainstalować sterownik drukarki dla połączenia sieciowego.

  Wybierz opcję Tak, mam kabel USB do instalacji, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Jeśli zostanie wyświetlony ten ekran, kliknij przycisk Zezwalaj, aby wyrazić zgodę na wykorzystanie poufnych informacji przechowywanych w kluczu do konfiguracji sieci bezprzewodowej.

  Jeśli zostanie wyświetlony ten ekran, sprawdź, czy masz informacje dotyczące zabezpieczeń sieci bezprzewodowej. Zaznacz pole W zaznaczone i potwierdzone, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Podłącz kabel USB do urządzenia Brother i komputera.

  Ustawienia sieci bezprzewodowej zostaną automatycznie wykryte. W zależności od używanego środowiska komputera zostanie wyświetlony jeden z poniższych ekranów.

  Kliknij tutaj, jeśli zostanie wyświetlony ekran „potwierdzenie instalacji”.
  Kliknij tutaj, jeśli zostanie wyświetlony ekran „dostępne sieci bezprzewodowe”.

  Jeśli zostanie wyświetlony ekran „potwierdzenie instalacji”:

  Potwierdź wyświetlone informacje. Zaznacz pole wyboru Sprawdź i potwierdź, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Zostanie wyświetlona nazwa sieci (SSID, ESSID). Wybierz opcję Tak, a następnie kliknij przycisk Dalej.
  Przejdź do KROKU 12.

  Jeśli zostanie wyświetlony ekran „dostępne sieci bezprzewodowe”:

  Zostanie wyświetlona lista aktualnie dostępnych sieci bezprzewodowych. Wybierz nazwę sieci (SSID, ESSID), z którą chcesz się połączyć, a następnie kliknij przycisk Dalej. Przejdź do KROKU 10.

  Jeśli Nazwa sieci (SSID, ESSID) nie jest wyświetlana na liście, przejdź do KROKU 9.

  Jeśli na liście znajduje się wiele podobnych nazw sieci (SSID, ESSID):
  Niektóre punkty dostępu/routery WLAN mogą mieć więcej niż jedną nazwę sieciową (SSID, ESSID). Postępuj zgodnie z instrukcjami dostarczonymi z bezprzewodowym punktem dostępu/routerem.

  Jeśli tak, wybierz nazwę sieci (SSID, ESSID) używaną podczas podłączania komputera do punktu dostępu/routera WLAN.

  Jeśli nazwa sieci (SSID, ESSID) nie jest wyświetlana na liście sieci bezprzewodowych, sprawdź, czy:
  Po potwierdzeniu kliknij przycisk Refresh (Odświeżaj).Jeśli punkt dostępu/router WLAN jest wyłączony, włącz go. Jeśli komputer Brother jest umieszczony zbyt daleko od punktu dostępu/routera sieci WLAN lub pomiędzy nimi znajdują się przeszkody, umieść komputer Brother możliwie jak najbliżej punktu dostępu/routera sieci WLAN, z minimalnym przeszkodami. Urządzenie Brother obsługuje standardy IEEE 802. 11b, IEEE 802. 11g i IEEE 802. 11n. Sprawdź, czy punkt dostępu/router WLAN obsługuje standardy IEEE 802. 11b, IEEE 802. 11g lub IEEE 802. 11n oraz czy jeden z nich jest włączony. Jeśli punkt dostępu/router WLAN znajduje się w trybie ukrycia, komputer Brother nie może automatycznie wykryć nazwy sieci (SSID, ESSID). Wykonaj poniższe czynności, aby ręcznie dodać nazwę sieci (SSID, ESSID).
  Kliknij Zaawansowany.

  Wprowadź nazwę sieci (SSID, ESSID), a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Wprowadź informacje o sieci, a następnie kliknij przycisk Dalej. Przejść do KROKU 12.

  Jeśli zostanie wyświetlony poniższy ekran, wykonaj tę czynność.
  Jeśli nie, przejdź do KROKU 11.

  Ten ekran zostanie wyświetlony po wybraniu nazwy sieci (SSID, ESSID) niezabezpieczonego punktu dostępu/routera WLAN. Zaleca się skonfigurowanie ustawień zabezpieczeń punktu dostępu/routera WLAN, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do sieci.Aby skonfigurować ustawienia zabezpieczeń punktu dostępu/routera WLAN, kliknij przycisk Anuluj, aby zamknąć kreatora. Po skonfigurowaniu spróbuj ponownie rozpocząć od początku. Jeśli nie, kliknij przycisk OK, a następnie przejdź do KROKU 12. Wprowadź klucz sieciowy, a następnie kliknij przycisk Dalej. (W kluczu sieciowym rozróżniana jest wielkość liter).


  Sprawdź, czy ustawienia są prawidłowe. Kliknij przycisk Dalej, aby wysłać ustawienia do komputera Brother.Jeśli chcesz zmienić adres IP, kliknij Zmień adres IP i ręcznie ustaw adres IP. Po kliknięciu przycisku Anuluj ustawienia zostaną wyłączone.

  Jeśli połączenie bezprzewodowe nie powiedzie się, zostanie wyświetlony ekran błędu połączenia. Potwierdź wyświetlone informacje, a następnie kliknij przycisk Ponów próbę, aby powrócić do ekranu w PUNKCIE 8. Spróbuj ponownie rozpocząć od KROKU 8.
  [Przykład ekranu błędu]

  Jeśli ekran błędu połączenia nie zostanie wyświetlony, przejdź do KROKU 14.
  Jeśli po ponownej konfiguracji błąd połączenia nadal występuje, kliknij przycisk Ponów próbę ponownie, aby powrócić do ekranu w KROKU 8, a następnie kliknij przycisk Anuluj, aby zakończyć pracę z kreatorem.

  Zalecamy wydrukowanie raportu WLAN w celu określenia przyczyny błędu. Po usunięciu przyczyny błędu spróbuj ponownie skonfigurować ustawienia sieci bezprzewodowej. Kliknij tutaj, aby zobaczyć, jak wydrukować raport WLAN.

  Po wyświetleniu następującego ekranu odłącz kabel USB od komputera i urządzenia Brother.

  Jeśli zostanie wyświetlony poniższy ekran, konfiguracja sieci bezprzewodowej została zakończona.

  Kliknij przycisk Dalej i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować sterownik drukarki dla połączenia sieciowego.

  Jeśli sterownik drukarki dla połączenia sieciowego został już zainstalowany, kliknij przycisk Anuluj, aby zakończyć.

  Powiązane modele

  HL-1210WE, HL-1212WE, HL-1222WE, HL-1223WE

  Opinie dotyczące treści

  Aby pomóc nam udoskonalać naszą pomoc techniczną, przekaż poniżej swoją opinię.

  Konfiguracja i ustawienia Bosch Mfw22010

  Bezpośredni link do pobrania Konfiguracja i ustawienia Bosch Mfw22010

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Konfiguracja i ustawienia Bosch Mfw22010