Podręcznik ustawień internetowych Bosch Kan58a40au

Podręcznik ustawień internetowych Bosch Kan58a40au to łatwy w użyciu i wszechstronny system ustawień sieciowych, który pozwala użytkownikom na łatwe i szybkie skonfigurowanie sieci bezprzewodowej. Podręcznik ustawień internetowych Bosch Kan58a40au umożliwia użytkownikom tworzenie i zarządzanie sieciami bezprzewodowymi, kontrolowanie dostępu do sieci i tworzenie i zarządzanie punktami dostępowymi. Podręcznik ustawień internetowych Bosch Kan58a40au zawiera wszystkie narzędzia i informacje potrzebne do skonfigurowania sieci bezprzewodowej, a także przydatne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa sieci i zarządzania. Użytkownik może korzystać z podręcznika ustawień internetowych Bosch Kan58a40au, aby łatwo i szybko skonfigurować i zarządzać siecią bezprzewodową, a także zapewnić bezpieczeństwo sieci zgodnie z wymaganiami.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik ustawień internetowych Bosch Kan58a40au

Instrukcje, jak zainstalować kanały i przywrócić ustawienia fabryczne w różnych modelach dekoderów:

INSTALACJA KANAŁÓW

W dekoderach:

MINI HD 2000
HD 3000
HD 5000
HD 5500s
HD 6000
PVR HD 7000

W celu zainstalowania kanałów należy:

1. Nacisnąć przycisk MENU lub USTAWIENIA (w zależności od modelu pilota).
2. Z dostępnych opcji należy wybrać strzałkami pozycję ANTENA i zatwierdzić wybór przyciskiem OK.
3. W kolejnym widoku należy zatwierdzić przyciskiem OK wybór pozycji INSTALACJA KANAŁÓW.
4. Rozpocznie się proces instalacji kanałów z oferty Polsat Box. Po zakończeniu instalacji pojawi się przycisk "DALEJ", który należy potwierdzić naciskając OK.
5. W celu wyjścia z menu Ustawienia do oglądania kanału TV należy kilka razy nacisnąć przycisk "Ostatni kanał TV" lub "Wyjdź" ( w zależności od modelu pilota).

polsat box 4K
polsat box 4K lite
EVOBOX PVR
EVOBOX HD
EVOBOX LITE

1. Nacisnąć przycisk USTAWIENIA. W kolejnym widoku należy zatwierdzić opcję INSTALACJA KANAŁÓW oraz ZAINSTALUJ. Po zakończeniu instalacji pojawi się przycisk "ZAMKNIJ", który należy potwierdzić naciskając OK.
5. W celu wyjścia z menu Ustawienia do oglądania kanału TV należy kilka razy nacisnąć przycisk "Wstecz (←)".

POWRÓT DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

W dekoderach:

W celu przywrócenia ustawień fabrycznych należy:

1. Z dostępnych opcji należy wybrać strzałkami pozycję USTAWIENIA SPRZĘTOWE i zatwierdzić wybór przyciskiem OK. W kolejnym widoku należy zatwierdzić przyciskiem OK wybór pozycji USTAWIENIA DOMYŚLNE. Następnie w kolejnym ekranie należy wprowadzić aktualny kod PIN (domyślnie 0000).
5. Po podaniu kodu PIN należy potwierdzić chęć przywrócenia ustawień domyślnych przez wybór strzałkami opcji "TAK".
6. Po potwierdzeniu chęci przywrócenia ustawień domyślnych dekoder uruchomi się ponownie.
7. Na ekranie telewizora pojawi się ekran pierwszej instalacji. Postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie należy przejść krok po kroku cały proces pierwszej instalacji.

1. Nacisnąć przycisk USTAWIENIA. W kolejnym widoku należy zatwierdzić przyciskiem OK wybór pozycji USTAWIENIA DOMYŚLNE.
4. Następnie w kolejnym ekranie należy wprowadzić aktualny kod PIN (domyślnie 0000). Po podaniu kodu PIN wybieramy opcję PRZYWRÓĆ USTAWIENIA DOMYŚLNE. Jeżeli w pozycji USUŃ NAGRANIA I DANE pozostawimy opcje „NIE”, dekoder zachowa wszystkie nagrania oraz listy ulubionych kanałów. W celu rozpoczęcia procedury przywracania ustawień domyślnych, należy wybrać opcję „POTWIERDŹ”. Dekoder samoistnie się wyłączy i włączy. Na ekranie telewizora pojawi się ekran pierwszej instalacji.

Ocena artykułu

Pomóż nam ulepszać nasz serwis i oceń artykuł

Jeżeli widzisz ten tekst to poczekaj na pełne wczytanie się strony lub skorzystaj z przeglądarki obsługującej arkusze stylów (czyli aktualnej wersji przeglądarki np: Mozilla, Netscape, Opera, Safari, Internet Explorer lub podobnych. )

LOOS od ponad 156 lat produkuje kotły przemysłowe, kotły wodne i kotły parowe.

Loos:kotły przemysłowe, kotły parowe, kotły wodne.

Kotłownia: nowoczesne energooszczędne kotły w Twojej kotłowni.

Profesjonalne planowanie i efektywne budowanie efektywności energetycznej.

Publikacja przekazuje zasady projektowania kotłowni parowych. Zawiera wskazówki dla użytkownika z zakresu bezpiecznej i efektywnej eksploatacji i warunków utrzymania wysokiej sprawności użytkowanych urządzeń. Podręcznik stanowi kompendium wiedzy gromadzonej przez ostatnie dziesięciolecia z zakresu szeroko pojętych systemów kotłów parowych oraz jego osprzętu. Książka jest aktywnym plikiem po zapisaniu w lokalnych zasobach komputera , dzięki któremu użytkownik nie tylko jest w stanie w łatwy sposób dokonać niezbędnych obliczeń ale również sprawdzić ich zastosowanie. Cieszymy się, że możemy jako LOOS Kotły Przemysłowe Bosch dzielić się wiedzą i budować efektywność energetyczną systemów kotłowych.

Po kliknięciu w grafiki otworzy się dokument do pobrania lub proszę nacisnąć w ten link:
Podręcznik Projektanta Kotłowni Parowych

Słowa wstępu, inż. Bernhard Morawietz, Członek Zarządu LOOS Centrum

Słowa wstępu, inż. Zbigniew Mocarny, Dyrektor ds. Technicznych LOOS Centrum


Wybierz użytkownika, którego chcesz określić jako nadawcę.

Jeżeli adres e-mail nadawcy został zarejestrowany na liście odbiorców, nadawca może otrzymać pocztą e-mail informacje o rezultacie nadawania.

Ponadto po włączeniu funkcji Stempluj nazwą nadawcy zarejestrowana nazwa nadawcy (nazwa użytkownika) pojawia się na arkuszu, listach i w raporcie odbiorcy.

  • Należy najpierw zarejestrować nadawców na liście odbiorców, używając opcji "Zarządzanie książką adresową" w menu "Ustaw. systemu" do określenia ich adresów e-mail, a następnie wybrać ustawienie "Użyj nazwy jako" dla opcji "[Nadawca]". Jeżeli chcesz, aby nadawcy otrzymywali pocztą elektroniczną powiadomienia o rezultatach nadawania, wybierz ustawienie "Użyj nazwy jako" dla opcji "[Nadawca]" i "[Odbiorca]". Szczegółowe informacje na temat tych ustawień, patrz Podręcznik ustawień ogólnych.

  • Jeżeli włączona jest opcja autoryzacji użytkownika, jako nadawca określany jest zalogowany użytkownik. Informacja o rezultatach nadawania jest wysyłana na adres e-mail zalogowanego użytkownika.

Umieść oryginał i wybierz odpowiednie ustawienia skanowania.

Naciśnij przycisk [Nazwa nadawcy].

Wybierz nadawcę.

Aby wybrać nadawcę określając numer rejestracji zapisany w książce adresowej, naciśnij przycisk [Nr rejestracji].

Aby wyszukać nadawcę w książce adresowej, naciśnij przycisk [Wyszukaj].

Jeżeli włączony jest kod zabezpieczający dla odbiorców, wyświetlony zostanie ekran wprowadzania danych. Wprowadź kod zabezpieczający dla odbiorców za pomocą przycisków numerycznych, a następnie naciśnij przycisk [OK].

Potwierdź wybór nadawcy, a następnie naciśnij przycisk [OK].

Aby wydrukować nazwę nadawcy na arkuszu odbiorcy, naciśnij i podświetl przycisk [Stempluj nazwą nadaw. ].

Jeżeli włączysz tę funkcję, nazwa nadawcy (nazwa użytkownika) pojawi się na arkuszu, listach i raporcie odbiorcy.

Aby otrzymać potwierdzenie e-mail rezultatów nadawania, naciśnij przycisk [Rezult. nadaw. e-mail], aby go podświetlić.

Jeżeli adres e-mail nadawcy został zarejestrowany w pamięci urządzenia, możesz otrzymać informacje o rezultacie nadawania pocztą e-mail.

Naciśnij przycisk [OK].

Zostanie wyświetlony ekran oczekiwania.

Aby sprawdzić ustawienia, naciśnij przycisk [Nazwa nadawcy]. com/bb_v1oi/pub_e/oi_view/0001036/0001036065/view/web/int/numb08. gif" alt="8" width="25" height="16"/>Określ odbiorcę, a następnie naciśnij przycisk [Start]. com/bb_v1oi/pub_e/oi_view/0001036/0001036065/view/web/gen/pl-i_not. gif" alt="Uwaga" width="73" height="16"/>

  • Rezultaty transmisji można potwierdzać jednocześnie za pomocą funkcji Rezultaty nadawania e-mail, która pozwala przesyłać rezultaty pocztą e-mail, oraz za pomocą raportu wyników komunikacji drukowanego przez urządzenie. Za pomocą parametru użytkownika (przełącznik 10, bit 6) w menu Funkcje faksu można określić, czy powinny być stosowane obie metody. Patrz Podręcznik ustawień ogólnych.

  • Raport wyników komunikacji i podobne funkcje pozwalają sprawdzić stan użycia urządzenia przez danego użytkownika. Jeżeli włączona jest funkcja autoryzacji użytkowników, można sprawdzić stan wykorzystywania urządzenia przez zalogowanych użytkowników. Jeżeli kod użytkownika jest ustawiony na nadawcę, można określić liczbę zastosowań danej funkcji przez poszczególnych użytkowników.

  • Aby anulować ustawienia nazwy nadawcy, anuluj nadawanie. Patrz "Anulowanie nadawania".

    • Anulowanie nadawania

Podręcznik ustawień internetowych Bosch Kan58a40au

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik ustawień internetowych Bosch Kan58a40au

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik ustawień internetowych Bosch Kan58a40au