Schematy 3dr X8 M

Schematy 3dr X8 M to technologia przełączania konfiguracji 3D, która pozwala na wykorzystanie różnych funkcji w celu tworzenia wysoce realistycznych trójwymiarowych obrazów. Technologia ta jest szczególnie przydatna w grach i symulacjach, ponieważ pozwala tworzyć realistyczne środowiska, które są bogatsze w szczegóły i zmieniają się w zależności od sytuacji. Schematy 3dr X8 M obejmują różne funkcje, takie jak śledzenie kamery, skalowanie tekstur, cieniowanie, renderowanie tekstur i wiele innych. Dzięki temu są w stanie tworzyć obrazy trójwymiarowe w wysokiej jakości, które są w stanie zapewnić realistyczne doświadczenie.

Ostatnia aktualizacja: Schematy 3dr X8 MJeśli jesteś właścicielem tej strony to możesz wyłączyć ten wymóg w dziale blokada braku JavaScript w panelu hostingu

W jaki sposób interpretować i stosować przepisy?

Większość podatników przyzwyczaiła się już do obowiązujących od początku tego roku polskich przepisów o identyfikowaniu i raportowaniu schematów podatkowych (zwanych potocznie często „MDR”). Polska nadal pozostaje jedynym krajem Unii Europejskiej, który wdrożył i stosuje postanowienia unijnej dyrektywy w tym zakresie. Jednocześnie pojawia się wiele wątpliwości w interpretowaniu i stosowaniu polskich przepisów.

1 października 2019 r. minął ostatni termin na raportowanie schematów podatkowych z 2018 r. przez korzystających (tzw. raportowanie retrospektywne schematów). Wcześniej, bo do 1 lipca 2019 r., swoje obowiązki MDR dotyczące przeszłych schematów musieli wykonać promotorzy. Niezależnie od tego, pojawiły się plany, aby też wspomagający musieli się rozliczyć z przeszłości (o planowanej nowelizacji MDR w innym artykule Deloitte).

Większość schematów podatkowych związana jest z podatkiem dochodowym, a dla większości podatników rok podatkowy w PIT / CIT pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Z tego względu to przy rocznym rozliczeniu podatku dochodowego za 2019 r. (co do zasady do końca marca lub kwietnia 2020 r. ) ujawni się prawdziwy ciężar gatunkowy problemu: czy coś stanowi naprawdę schemat podatkowy czy nie. Jednocześnie ukaże się niebezpieczeństwo przyjętej strategii nadmiernego („na wszelki wypadek”) raportowania rzekomych schematów podatkowych.

Webcast:

10 miesięcy ze schematami podatkowymi (MDR) w instytucjach finansowych

24 października 2019 r.
godz. 10:00-11:00

Zarejestruj się

MDR-3

Przepis Ordynacji podatkowej nakazuje korzystającym (przede wszystkim podatnikom, ale nie tylko) składać, wraz z deklaracją na dany podatek, informację MDR-3 o:

- korzyściach podatkowych osiągniętych w danym okresie rozliczeniowym z danego schematu podatkowego lub

- o dokonaniu jakiejkolwiek czynności będącej elementem schematu podatkowego (nawet w przypadku braku korzyści podatkowej).

MDR-3 można składać wyłącznie elektronicznie, w formie pliku komputerowego o formacie ściśle określonym przez Ministra Finansów (format ten może być dowolnie zmieniany przez Ministra). MDR-3 musi podpisać elektronicznie (tj. albo kwalifikowanym / zaawansowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym ePuap) kolektywnie cały zarząd korzystającego.

Co do zasady, MDR-3 wymaga podania tylko trzech kluczowych danych:

 1. numeru danego schematu podatkowego („NSP”),
 2. odpowiedzi („tak” lub „nie”) na pytanie czy w danym okresie korzystający dokonywał jakichkolwiek czynności będących elementem schematu oraz
 3. wysokości korzyści podatkowej.

W przypadku powyższych danych pojawiają się następujące problematyczne kwestie:

Ad 1.

Pojawiły się znaczne opóźnienia w wydawaniu NSP (na 24 września 2019 r. wydano NSP zaledwie dla 11% schematów zgłoszonych na MDR-1). W związku z tym, wypełniając MDR-3 zamiast podania trzynastoznakowego numeru schematu, należy wpisać bardzo szeroki opis schematu, jak przy podstawowym raportowaniu na MDR-1.

Ad 2.

Odpowiedź twierdząca na pytanie dotyczące wykonywania jakiejkolwiek czynności będącej elementem schematu, kreuje jednocześnie obowiązek złożenia MDR-3. Będzie on istniał także w sytuacji, gdy nie osiągnęliśmy żadnej korzyści podatkowej z danego schematu podatkowego – to bardzo częsta sytuacja w przypadku polskich, innych szczególnych cech rozpoznawczych schematów (które mają bardzo nikły związek z „optymalizowaniem” podatków). Jeżeli korzystający nie wykonywał w tym okresie rozliczeniowym żadnej czynności będącej elementem schematu podatkowego to obowiązek raportowania nie powstanie, jeżeli korzystający nie osiągnął w tym okresie rozliczeniowym korzyści podatkowej z tego schematu.

Ad. 3.

Wyliczenie korzyści podatkowej osiągniętej z danego schematu (w danym okresie) jest trudne – trzeba najpierw ustalić, które dane należy porównać. Czy wysokość korzyści podatkowej to różnica w podatku pomiędzy naszym faktycznym zachowaniem, a scenariuszem najbardziej niekorzystnym podatkowo (tj. opodatkowanym najbardziej)?

MDR-3: Pytania bez odpowiedzi

Prawidłowe wypełnienie MDR-3 może budzić dodatkowe wątpliwości:

- termin na złożenie MDR-3 jest niejasny: „w terminie złożenia deklaracji podatkowej dotyczącej tego okresu rozliczeniowego”. Problem w tym, że niektórych podatków dotyczą różne deklaracje-informacje składane w różnych terminach (np. dla płatnika CIT: IFT-2R, CIT-10Z), a w niektórych przypadkach w ogóle nie składa się deklaracji (np. brak deklaracji PCC-3, gdy umowa jest zwolniona lub nie podlega PCC);

- czy w przypadku polskiego oddziału zagranicznego przedsiębiorcy MDR-3 powinien podpisać cały (zagraniczny) zarząd jednostki macierzystej, biorąc pod uwagę choćby to, że MDR-3 jest sporządzony wyłącznie po polsku;

- czy korzystający, który nie zgadza się z uzyskaną od promotora lub wspomagającego informacją o schemacie podatkowym, musi automatycznie składać MDR-3, czy może odstąpić od tego oceniając samodzielnie, że tak naprawdę nie wystąpił schemat podatkowy.

Przypadki podlegające odpowiedzialności karnej

Oświadczenie o korzystaniu ze schematu w danym okresie rozliczeniowym (MDR-3) jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (jako przestępstwo pospolite z kodeksu karnego, nie kodeksu karno-skarbowego – nie obowiązuje więc znana z KKS liberalna koncepcja czynnego żalu). Zatem złożenie MDR-3 zawierającego dane niezgodne z prawdą (np. w zakresie wysokości korzyści podatkowej – zarówno zaniżonej jak i zawyżonej) naraża członków zarządu korzystającego na odpowiedzialność karną.

Niezłożenie oświadczenia MDR-3 (niezłożenie w ogóle) to przestępstwo skarbowe na gruncie kodeksu karno-skarbowego (czyli powinien działać standardowy czynny żal z KKS). Z kolei, spóźnione złożenie (po terminie) MDR-3 nie jest wprost penalizowane w KKS.

Paweł Skorłutowski, Starszy Menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego dla Instytucji Finansowych

Druga strona nadmiarowego i ostrożnościowego raportowania schematów

Wielu korzystających, promotorów i wspomagających zgłosiło do Szefa KAS czynności, które w ich ocenie mogły, choćby teoretycznie, stanowić schemat podatkowy. Takie raportowanie rzekomych schematów podatkowych miało na celu ograniczenie ryzyka zarzutu, że jakiś faktyczny schemat podatkowy nie został zaraportowany.

Biorąc pod uwagę wątpliwości interpretacyjne w zakresie MDR, takie ostrożnościowe podejście mogło mieć swoje uzasadnienie. Tym bardziej można zrozumieć takie zachowanie patrząc na grożące, maksymalne kary grzywny.

Takie zgłoszone schematy lub rzekome schematy podatkowe będą miały znaczenie przy raportowaniu MDR-3. Ponieważ zgłoszono dane zachowanie jako schemat podatkowy, to czy nie powinno to się wiązać z automatycznym zgłoszeniem korzystania z tego schematu na MDR-3? To pytanie na pewno będzie stawiać sobie wielu podatników w pierwszym kwartale 2020 r.

Rozwiązania

Pomimo niejasnych przepisów oraz przedstawionych wątpliwości i pytań, podatnicy (korzystający) mają możliwość wywiązać się z obowiązków dotyczących MDR, przy minimalizacji ryzyka.

Być może organy podatkowe wydadzą dodatkowe objaśnienia podatkowe. Moim zdaniem, rozwianie powyżej zasygnalizowanych wątpliwości jest możliwe przy zastosowaniu kompleksowej wykładni raportowania schematów podatkowych (MDR) (uwzględniającej też cel wdrożenia przepisów oraz prawo europejskie), zgodnej z konstytucją i ustawową ochroną praw podatnika. Dlatego, złożenie MDR-3, choć może okazać się problematyczne, to jest możliwe.

Terapia schematu to podejście koncentrujące się na leczeniu nawracających problemów oraz zaburzeń osobowości. Jednym z kluczowych dla terapii schematu pojęć są wczesne nieadaptacyjne schematy. To nimi właśnie zajmiemy się w tym tekście. Z poprzednich wpisów możecie dowiedzieć się:

 • czym są i jak powstają wczesne schematy,
 • dlaczego wczesne schematy potrafią kierować naszym życiem powodując, że niektóre sytuacje przeżywamy zbyt silnie.

Czym są wczesne nieadaptacyjne schematy?

Każdy z nas posiada wczesne schematy. Na szczęście w większości są to schematy adaptacyjne, czyli takie, które pozwalają łatwiej odnaleźć się w różnych sytuacjach i w zdrowy sposób zadbać o swoje potrzeby. Niestety mamy też takie, które zamiast tego utrudniają zdrowe radzenie sobie w różnych sytuacjach. To właśnie te schematy nazywamy wczesnymi nieadaptacyjnymi schematami.

Wczesne nieadaptacyjne schematy definiuje się jako:

 • trwałe, powtarzające się wzorce,
 • obejmujące wspomnienia, emocje, reakcje ciała i treści poznawcze,
 • dotyczące siebierelacji z innymi,
 • powstałe w okresie dzieciństwa bądź adolescencjirozwijane przez całe życie,
 • w znacznym stopniu dysfunkcyjne.

Twórcy terapii schematu zidentyfikowali osiemnaście takich schematów. Poniżej znajdziecie ich listę z krótką charakterystyką każdego z nich.

Lista wczesnych nieadaptacyjnych schematów

 • Deprywacja emocjonalna – to poczucie, że moje potrzeby emocjonalne nie są ważne i nie zostaną zaspokojone przez innych. Deprywacja emocjonalna może dotyczyć któregoś z trzech rodzajów potrzeb: 1) bliskości, ciepła i czułości; 2) bycia wysłuchanym i zrozumianym; 3) wsparcia i pokierowania. Zwykle powstaje wtedy, gdy rodzice nie zaspokajali potrzeb dziecka: byli zimni, mało zaangażowani albo po prostu nie dbali o dziecko.
 • Opuszczenie/Niestabilność więzi – to przekonanie, że bliskie mi osoby prędzej czy później odejdą (wyjadą, porzucą mnie, umrą) i/lub przestaną się mną interesować. Zwykle bierze się z doświadczenia fizycznej rozłąki (np. częste wyjazdy któregoś z rodziców, rozwód albo śmierć ważnej dla dziecka osoby) albo z doświadczenia bycia niezauważanym przez rodziców i pozostawianym samemu sobie (przysłowiowe dziecko z kluczem na szyi). com/2016/04/schemat-nieufnosci. html">Nieufność/Skrzywdzenie – to przekonanie, że inni mogą nas zranić, wykorzystać, oszukać bądź poniżyć. Zazwyczaj powstaje na bazie takich właśnie doświadczeń dziecka: znieważania, wyśmiewania czy niesprawiedliwego traktowania przez rodziców, rodzeństwo, rówieśników bądź inne osoby. com/2016/10/schemat-izolacji-spolecznej. html">Izolacja społeczna/Wyobcowanie – to odruch skupiania się na tym czym różnię się od innych oraz poczucie, że tak naprawdę nie pasuję do żadnej grupy ludzi. Zwykle bierze się z doświadczeń dziecka, które widziało, że ono samo bądź jego rodzina różnią się znacząco od otoczenia (np. dzieci dyplomatów, pochodzenie z wyraźnie bogatszej bądź uboższej rodziny, inny kolor skóry, inne wyznanie itp. ). com/2017/06/schemat-wadliwosci. html">Wadliwość/Wstyd – to poczucie, że coś jest ze mną nie tak, że mam w sobie jakąś trwałą wadę. Może ona dotyczyć bardzo różnych rzeczy: wzrostu, wagi, inteligencji, potrzeb itp. Innymi słowy schemat ten to kwintesencja posiadania kompleksów. Zwykle bierze się z sytuacji, w których dziecko doświadczało silnej krytyki bądź wyśmiewania ze strony rodziców, rówieśników czy innych osób. com/2017/08/schemat-porazki. html">Porażka – to przekonanie, że nie jestem w stanie osiągnąć tak wiele jak inni. To schemat dość podobny do wadliwości, przy czym wadliwość dotyczy cech, zaś porażka dotyczy kompetencji. Częste źródła tego schematu to krytyczni, wymagający i dający mało wsparcia rodzice. com/2017/11/schemat-zaleznosci. html">Zależność/Niekompetencja – to przekonanie, że nie jestem w stanie podjąć samodzielnie dobrej decyzji i dokonać właściwego wyboru i/lub, że nie jestem w stanie sprostać samemu codziennym obowiązkom. Zwykle jest efektem zachowawczych reakcji rodziców, którzy nie pozwalali dzieciom na samodzielność i niezależność bądź mieli skłonność do negowania i krytykowania wyborów dziecka. com/2018/01/schemat-podatnosci. html">Podatność na zranienie lub zachorowanie – to obawa, że w każdej chwili może wydarzyć się jakaś katastrofa (nagle wykryją u mnie jakąś poważną chorobę, stracę majątek, zdarzy się powódź albo coś innego, równie strasznego). Zwykle źródłem tego schematu jest zamartwiający się rodzic, który przekazuje dziecku wizję świata jako niebezpiecznego i nieprzewidywalnego miejsca. com/2018/07/schemat-uwiklania. html">Uwikłanie/Nie w pełni rozwinięte Ja – to schemat zbyt dużej bliskości między mną a inną ważną dla mnie osobą (najczęściej rodzicem bądź partnerem). Ilekroć masz wrażenie, że ktoś w Twoim otoczeniu zbyt dużo czasu spędza rozmawiając z mamą przez telefon, to prawdopodobnie widzisz ten właśnie schemat w działaniu. Posiadanie tego schematu wiąże się czasem z trudnością w uświadamianiu sobie swoich własnych potrzeb. Zwykle pojawia się jako skutek działania rodziców, którzy za bardzo kontrolują dziecko albo przesadnie opiekują się nim uniemożliwiając rozwinięcie własnej tożsamości. com/2018/11/schemat-podporzadkowania-sie. html">Podporządkowanie się – to poczucie, że muszę poddać się woli innych osób, bo inaczej spotkają mnie jakieś przykre konsekwencje (gniew, odrzucenie, odwet). Mając ten schemat reaguję na prośby jak na rozkazy. Typowe źródło tego schematu to doświadczenia dziecka w relacji z bardzo kontrolującym i narzucającym swoje zdanie rodzicem. com/2019/03/schemat-samoposwiecenia. html">Samopoświęcenie – to odruch rezygnowania z własnych potrzeb i poświęcania się na rzecz innych osób. Mając ten schemat z jednej strony mogę czuć się bardziej wartościowy pomagając innym, z drugiej przeżywać poczucie winy poświęcając uwagę własnym potrzebom. Zazwyczaj osoby z tych schematem w dzieciństwie były obarczane odpowiedzialnością za dobre samopoczucie któregoś (bądź obojga) z rodziców.
 • Zahamowanie emocjonalne – to przekonanie o tym, że powinienem tłumić swoje spontaniczne emocje i impulsy (np. wyrażanie złości, głośny śmiech, zabawa, taniec), bo inaczej mogę zranić kogoś, wygłupić się albo doprowadzić do tego, że inni będą mieli o mnie złe zdanie. Częste źródło tego schematu to rodzice zniechęcający dziecko albo nawet karzący je za spontaniczne wyrażanie emocji, głośną zabawę itp. com/2019/07/schemat-nadmiernych-wymagan. html">Nadmierne wymagania/Nadmierny krytycyzm – to poczucie, że cokolwiek zrobię, nie jest wystarczająco dobre i w związku z tym powinienem się bardziej starać (być lepszym rodzicem, pracownikiem, lepiej przygotowywać potrawy, dokładniej sprzątać itp. Schemat ten zawiera też w sobie skłonność do samokrytycyzmu. Zwykle źródłem tego schematu są bardzo wymagający rodzice i/lub presja ze strony otoczenia aby mieć wybitne osiągnięcia. com/2019/12/schemat-roszczeniowosci-wielkosciowosci. html">Roszczeniowość/Wielkościowość – to poczucie bycia kimś szczególnym (mądrzejszym, ładniejszym itp. ), kto może robić i mówić co chce, niezależnie od tego, czy innym to odpowiada. Mając ten schemat przedkładam swoje potrzeby i preferencje nad potrzeby innych. Zazwyczaj schemat ten bierze się z doświadczeń, w których dziecko czuje się uprzywilejowane, wyjątkowe i/lub jest traktowane przez rodziców w pobłażliwy sposób. com/2020/09/schemat-niedostatecznej-samokontroli. html">Niedostateczna samokontrola i samodyscyplina – to powtarzająca się trudność w utrzymaniu właściwego poziomu samokontroli i tolerowaniu frustracji. Mając ten schemat będę miał trudności w dotrzymywaniu terminów (np. pisanie na studiach prac na czas) i wywiązywaniu się z nudnych, rutynowych obowiązków (np. sprzątanie w mieszkaniu). Typowe źródło tego schematu to brak dopilnowania przez rodziców oraz nakładania przez nich wystarczających ograniczeń. com/2020/10/schemat-poszukiwania-akceptacji. html">Poszukiwanie akceptacji i uznania – to schemat uzależniania poczucia własnej wartości od opinii innych. Mając ten schemat będę dokonywać wyborów kierując się przede wszystkim tym, jak zostaną one odebrane przez innych, a nie tym, na ile są dla mnie dobre. Zwykle rozwija się u dzieci, których rodzice narzucają własne zdanie na temat tego, co jest właściwe i pożądane. com/2021/02/schemat-negatywizmu-pesymizmu. html">Negatywizm/Pesymizm – to schemat nadmiernego skupiania się na negatywnych aspektach życia przy jednoczesnym minimalizowaniu aspektów pozytywnych. Posiadając ten schemat będę miał skłonność do widzenia wszystkiego w czarnych barwach. Mogę też być przesadnie ostrożny. Częste źródło tego schematu to rodzic roztaczający taką właśnie wizję świata („a nie mówiłem?! ”).
 • Bezwzględna surowość – to przekonanie, że każdy błąd zasługuje na surową karę. Posiadając ten schemat będę surowy oraz będę mieć trudności z wyrozumiałością i wybaczaniem sobie i innym. Nie będę też skłonny uznawać czegoś takiego, jak okoliczności łagodzące. Zwykle bierze się z doświadczania przez dziecko surowości i karzącego stosunku ze strony rodziców i doświadczania braku wyrozumiałości i współczucia.

Podoba Ci się to, co robię?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej bądź wesprzeć moją pracę – sprawdź mój profil na Patronite!

Możesz też docenić moją pracę stawiając mi wirtualną kawę.

Schematy 3dr X8 M

Bezpośredni link do pobrania Schematy 3dr X8 M

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Schematy 3dr X8 M