Ustawienie Canon Canoscan Lide 200

Ustawienia Canon Canoscan Lide 200 to proces umożliwiający skanowanie dokumentów i obrazów za pomocą skanera Canoscan Lide 200. Aby skorzystać z funkcji skanowania, użytkownicy muszą zainstalować oprogramowanie Canoscan Lide 200 i uruchomić go na swoim komputerze. Następnie należy podłączyć skaner do komputera i wykonać proces skanowania. Zalecane jest również ustawienie opcji skanowania, aby uzyskać najlepsze wyniki skanowania. Ustawienia te obejmują wybór trybu skanowania, rozmiaru pliku, jakości skanowania, ustawień korekcji i innych opcji.

Ostatnia aktualizacja: Ustawienie Canon Canoscan Lide 200

CanoScan LiDE 200

Intuicyjny skaner LiDE z czterema przyciskami EZ służącymi do kopiowania, skanowania, przesyłania materiałów pocztą e-mail i tworzenia plików PDF. Skaner pozwala na uzyskanie wysokiej jakości rozdzielczości 4800 dpi i 48-bitowej głębi koloru przy prędkości skanowania na poziomie około 14 sekund dla skanowanych dokumentów w formacie A4 i rozdzielczości 300 dpi.

Korzyści

 • Niewielka, praktyczna konstrukcja
 • Skanowanie w rozdzielczości 4800 x 4800 dpi i formacie A4
 • Szybkie skanowanie w rozdzielczości 300 dpi i formacie A4
 • Przyciski EZ pozwalające kopiować, skanować, przesyłać materiały pocztą e-mail i tworzyć dokumenty PDF
 • Redukcja zabrudzeń i zarysowań
 • Tryb automatycznego skanowania
 • Połączenie za pośrednictwem pojedynczego kabla USB

Cechy szczegółowe

Przyjrzyj się dokładniej produktowi Canon CanoScan LiDE 200

Szczegółowe skanowanie

Wysokiej jakości skanowanie dokumentów i zdjęć w rozdzielczości 4800 x 4800 dpi. Skaner wykorzystuje 48-bitową wewnętrzną głębię kolorów, co pozwala na uzyskanie wysokiego poziomu szczegółowości, jak również dokładnego odwzorowania kolorów i najlepszych efektów.

Istnieje możliwość szybkiego skanowania w formacie A4 i rozdzielczości 300 dpi w ciągu około 14 sekund.

Praktyczna stylistyka

Niewielkie rozmiary skanera i dołączona do niego przypinana podstawka pozwala na skanowanie pod kątem, dzięki czemu urządzenie nie tylko świetnie wygląda, ale także zajmuje niewiele miejsca na biurku. Zastosowana w skanerze zaawansowana, podwójnie składana pokrywa sprawia, że możliwe jest skanowanie grubych dokumentów, a nawet książek.

Skaner jest wyposażony w cztery przyciski EZ, do których przypisane są najczęściej wykorzystywane funkcje, jakie mogą być potrzebne użytkownikowi. Za pomocą przycisków można kopiować, skanować, przesyłać materiały pocztą e-mail i tworzyć pliki PDF – aby wykonać każdą z tych funkcji, wystarczy nacisnąć przycisk

Skaner podłącza się za pomocą pojedynczego kabla USB, co ułatwia jego instalację i obsługę. Połączenie za pośrednictwem kabla USB oznacza także, że nie ma potrzeby wykorzystywania zasilacza do zasilania skanera.

Twórcze możliwości

Szeroka gama funkcji daje użytkownikom większe możliwości, między innymi dzięki trybowi automatycznego skanowania. Tryb automatycznie rozpoznaje typ skanowanego oryginału umieszczonego w skanerze, którym może być dokument lub zdjęcie, skanuje oryginał, a zeskanowany materiał zapisuje zgodnie z właściwymi ustawieniami. Korzystanie z trybu automatycznego skanowania jest cudownie prostym procesem, do którego rozpoczęcia wystarczy jedno kliknięcie.

Dla zdjęć jest także dostępna funkcja usuwania zabrudzeń i zarysowań, pozwalająca na poprawę i polepszenie obrazów. Funkcja ta automatycznie zmniejsza ilość zabrudzeń i zarysowań; pozwala także przywrócić wyblakły kolor starych zdjęć.

Oprogramowanie


Oprogramowanie dołączone do skanera obejmuje programy ArcSoft PhotoStudio i ScanGear. Oprogramowanie MP Navigator EX sprawia, że obsługa skanera i wykonywanie najbardziej złożonych operacji skanowania z komputera PC lub komputera typu Mac staje się proste.

Dane techniczne produktu

Więcej informacji o produkcie Canon CanoScan LiDE 200, jego cechach i możliwościach.

lub Jak uruchomić skaner lide200? - Poszukiwanie oprogramowania - dobreprogramy - forum

Ładowanie

 • NEWSY
 • BLOGI
 • PROGRAMY
 • GRY

Na karcie (Skanowanie z komputera) kliknij przycisk Skanowania dokumentu (Document Scan), aby wyświetlić okno dialogowe Ustawienia (Skanowania dokumentu) (Settings (Document Scan)).

W oknie dialogowym Ustawienia (Skanowania dokumentu) (Settings (Document Scan)) można wprowadzać zaawansowane ustawienia skanowania dla takich przedmiotów, jak dokumenty tekstowe.

 • A: obszar Opcje skanowania
 • B: obszar Zapisz ustawienia
 • C: obszar Ustawienia aplikacji

Ważne

 • Jeśli okno dialogowe Ustawienia zostanie wyświetlone za pośrednictwem programu IJ PDF Editor, pojawią się tylko elementy ustawień dla opcji Opcje skanowania (Scan Options).
 • A: obszar Opcje skanowania

  Wybierz źródło (Select Source)

  Służy do określania rodzaju przedmiotu do zeskanowania.

 • Skanowanie dokumentów: Dokument (Document)
 • Skanowanie czasopism: Czasopismo (Magazine)
 • Tryb koloru (Color Mode)
  Umożliwia wybór trybu koloru, w jakim zostanie zeskanowany dany przedmiot.
  Rozmiar papieru (Paper Size)

  Służy do określania rozmiaru skanowanego przedmiotu.

  Po wybraniu opcji Niestandardowe (Custom) pojawi się ekran, na którym można określić rozmiar papieru. Wybierz jedno z ustawień opcji Jednostka (Unit), wprowadź odpowiednie wartości w polach Szerokość (Width) i Wysokość (Height), a następnie kliknij przycisk OK. 1/PL/SU/screens/su032. gif" alt="rysunek: Okno dialogowe Niestandardowe ustawienia rozmiaru"/>

  Uwaga

 • Kliknij przycisk Domyślne (Defaults), aby przywrócić wartości domyślne określonym ustawieniom.
 • Rozdzielczość (Resolution)

  Służy do określania rozdzielczości skanowanego przedmiotu.

  Im wyższa rozdzielczość (wartość), tym więcej szczegółów na obrazie.

 • Rozdzielczość
 • Można wybrać tylko wartości 300 dpi lub 400 dpi, jeśli wybrano opcję Rozpocznij OCR (Start OCR) w obszarze Ustawienia aplikacji (Application Settings).
 • Ustawienia przetwarzania obrazu (Image Processing Settings)

  Aby wprowadzić poniższe ustawienia, kliknij przycisk (Plus).

 • Jeśli dla opcji Tryb koloru (Color Mode) wybrane jest ustawienie Czarno-biały (Black and White), pojawiają się tylko opcje Redukuj cień marginesu (Reduce gutter shadow), Popraw przekrzywiony dokument tekstowy (Correct slanted text document) oraz Wykryj orientację dokumentu tekstowego i obróć obraz (Detect the orientation of text document and rotate image).
 • Zastosuj automatyczną korektę dokumentów (Apply Auto Document Fix)

  Zaznacz to pole wyboru, aby wyostrzyć tekst w dokumencie lub czasopiśmie i zwiększyć czytelność.

 • W wyniku korekt odcień koloru może się zmienić w stosunku do odcienia na obrazie źródłowym. W takim przypadku należy usunąć zaznaczenie tego pola wyboru i wykonać skanowanie.
 • Włączenie tej funkcji powoduje wydłużenie czasu skanowania.
 • Wyostrz ramkę (Sharpen outline)
  Uwydatnia zarysy wybranych elementów w celu wyostrzenia obrazu.
  Redukuj efekt prześwitywania (Reduce show-through)
  Umożliwia wyostrzenie tekstu w dokumencie oraz redukcję efektu prześwitywania w przypadku gazet itp.
  Redukuj efekt mory (Reduce moire)

  Umożliwia ograniczenie intensywności efektu mory.

  Materiały drukowane są wyświetlane w postaci zbioru bardzo małych kropek. Zjawisko mory polega na tym, że podczas skanowania takich zdjęć i obrazów pojawia się nierówna gradacja oraz występuje na obrazie wzór z pasków.

 • Włączenie opcji Redukuj efekt mory (Reduce moire) powoduje wydłużenie czasu skanowania.
 • Redukuj cień marginesu (Reduce gutter shadow)

  Powoduje redukowanie cienia na marginesie, który pojawia się między stronami przy skanowaniu otwartych broszur.

 • W celu skorygowania cienia na marginesie podczas skanowania przedmiotów o niestandardowych rozmiarach lub przy skanowaniu określonych obszarów należy skorzystać z karty Tryb zaawansowany (Advanced Mode) w programie ScanGear (sterowniku skanera).
  Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w części „Korekcja cienia marginesu” dotyczącej użytkowanego modelu, na stronie głównej dokumentu Podręcznik online.
 • Popraw przekrzywiony dokument tekstowy (Correct slanted text document)

  Powoduje wykrywanie zeskanowanego tekstu i korygowanie jego nachylenia (w zakresie od -0, 1 do -10 i od +0, 1 do +10 stopni).

 • Z powodu braku możliwości prawidłowego rozpoznania tekstu w przypadku poniższych rodzajów dokumentów, jego właściwe skorygowanie może się nie udać.

 • Dokumenty, w których wiersze tekstu są nachylone pod kątem większym niż 10 stopni lub mają różne kąty nachylenia
 • Dokumenty zawierające tekst w orientacji zarówno pionowej, jak i poziomej
 • Dokumenty o bardzo dużej lub bardzo małej czcionce
 • Dokumenty o niewielkiej ilości tekstu
 • Dokumenty zawierające wykresy/obrazy
 • Tekst pisany odręcznie
 • Dokumenty zawierające pionowe i poziome linie (tabele)
 • Włączenie opcji Popraw przekrzywiony dokument tekstowy (Correct slanted text document) powoduje wydłużenie czasu skanowania.
 • Wykryj orientację dokumentu tekstowego i obróć obraz (Detect the orientation of text document and rotate image)

  Powoduje automatyczne obracanie obrazu w celu nadania mu właściwej orientacji, która jest wykrywana na podstawie orientacji tekstu zeskanowanego dokumentu.

 • Obsługiwane są tylko dokumenty zapisane w języku, który można wybrać z listy Język dokumentów (Document Language) w oknie dialogowym Ustawienia (Ustawienia ogólne).
 • Z powodu braku możliwości prawidłowego rozpoznania tekstu, w przypadku poniższych rodzajów ustawień lub dokumentów wykrycie orientacji może się nie udać.

 • Rozdzielczość wykracza poza zakres 300–600 dpi
 • Rozmiar czcionki wykracza poza zakres 8–48 punktów
 • Dokumenty zawierające czcionki specjalne, efekty, kursywę lub tekst odręczny
 • Dokumenty o wzorzystym tle
 • W takim przypadku zaznacz pole wyboru Sprawdź wyniki skanowania i określ ustawienia zapisywania (Check scan results and specify save settings), a następnie obróć obraz w oknie dialogowym Zapisz ustawienia.

  B: obszar Zapisz ustawienia

  Nazwa pliku (File Name)

  Wprowadź nazwę pliku, w którym ma zostać zapisany obraz. Przy zapisywaniu pliku do jego podanej nazwy dodawany jest przyrostek w postaci daty i czterech cyfr o formacie „_20XX0101_0001”.

 • Przy zaznaczeniu pola wyboru Zapisz w podfolderze z datą bieżącą (Save to a subfolder with current date) do podanej nazwy pliku dodawany jest przyrostek w postaci daty i czterech cyfr.
 • Zapisz w (Save in)

  Powoduje wyświetlenie folderu, w którym zapisywane są zeskanowane obrazy. Aby dodać folder, wybierz w menu rozwijanym polecenie Dodaj... (Add... ), a następnie w wyświetlonym oknie dialogowym Wybierz folder docelowy (Select Destination Folder) kliknij przycisk Dodaj (Add) i wskaż folder docelowy.

  Oto domyślne foldery zapisu.

  Windows 10/Windows 8. 1:

  Folder Dokumenty (Documents)

  Windows 7:

  Folder Moje dokumenty (My Documents)

  Format danych (Data Format)

  Wybór formatu danych, w którym będą zapisywane zeskanowane obrazy.

  Do wyboru są ustawienia JPEG/Exif, TIFF, PNG, PDF i PDF (wielostronic. ) (PDF (Multiple Pages)).

 • Nie można wybrać ustawienia JPEG/Exif, jeśli dla opcji Tryb koloru (Color Mode) wybrane jest ustawienie Czarno-biały (Black and White).
 • Jeśli dla opcji Otwórz za pomocą aplikacji (Open with an application) wybrano ustawienie Canon IJ PDF Editor, wówczas można wybrać tylko wartość PDF lub PDF (wielostronic.
 • Jeśli w obszarze Ustawienia aplikacji (Application Settings) wybrano opcję Rozpocznij OCR (Start OCR), nie można wybrać ustawienia PDF ani PDF (wielostronic.
 • Komp. pliku PDF (PDF Compression)

  Umożliwia wybór stopnia kompresji zapisywanych plików PDF.

  Standardowa (Standard)
  To ustawienie jest zalecane w zwykłych warunkach.
  Wysoka (High)
  Umożliwia zastosowanie kompresji zapisywanych plików w celu zredukowania obciążenia sieci/serwera.
 • Ta opcja pojawia się tylko po wybraniu dla opcji Format danych (Data Format) ustawienia PDF lub PDF (wielostronic.
 • Opcja ta nie pojawia się po wybraniu w menu Tryb koloru (Color Mode) ustawienia Czarno-biały (Black and White).
 • Jakość obrazu JPEG (JPEG Image Quality)

  Umożliwia wybór jakości obrazu w plikach JPEG.

 • Ta opcja pojawia się tylko po wybraniu dla opcji Format danych (Data Format) ustawienia JPEG/Exif.
 • Utwórz plik PDF, który obsługuje wyszukiwanie według słów kluczowych (Create a PDF file that supports keyword search)

  Zaznacz to pole wyboru, aby przekonwertować tekst na obrazach w dane tekstowe i utworzyć plik PDF obsługujący wyszukiwanie według słów kluczowych.

 • Jeśli nie można wyszukać poprawnie tekstu, zaleca się wybranie opcji 300 dpi lub większej w polu Rozdzielczość (Resolution).
 • Tworzone są pliki PDF, w których można wyszukiwać w języku wybranym za pomocą opcji Język dokumentów (Document Language) na karcie (Ustawienia ogólne) okna dialogowego Ustawienia.
 • Zapisz w podfolderze z datą bieżącą (Save to a subfolder with current date)

  Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje utworzenie w folderze określonym w polu Zapisz w (Save in) podfolderu o nazwie odpowiadającej bieżącej dacie i zapisanie w nim zeskanowanych obrazów. Zostanie utworzony folder o nazwie w postaci „20XX_01_01” (rok_miesiąc_dzień).

  Jeśli to pole wyboru nie będzie zaznaczone, pliki zostaną zapisane bezpośrednio w folderze określonym w polu Zapisz w (Save in).

  Sprawdź wyniki skanowania i określ ustawienia zapisywania (Check scan results and specify save settings)

  Powoduje wyświetlanie po skanowaniu okna dialogowego Zapisz ustawienia.

 • Jeśli dla opcji Otwórz za pomocą aplikacji (Open with an application) wybrano ustawienie Canon IJ PDF Editor, opcja ta nie pojawi się.
 • C: obszar Ustawienia aplikacji

  Otwórz za pomocą aplikacji (Open with an application)

  Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz uwydatnić lub poprawić zeskanowane obrazy.

  Aplikację możesz wybrać w menu rozwijanym.

  Wyślij do aplikacji (Send to an application)

  Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz używać zeskanowanych obrazów w obecnej postaci w aplikacji, która służy do przeglądania i porządkowania obrazów.

  Wyślij do folderu (Send to a folder)

  Zaznacz to pole wyboru, jeśli zeskanowane obrazy chcesz również zapisywać w folderze innym niż wskazany w obszarze Zapisz w (Save in).

  Folder możesz wybrać w menu rozwijanym.

  Dołącz do wiadomości e-mail (Attach to e-mail)

  Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz wysyłać wiadomości e-mail z zeskanowanymi obrazami w postaci załączników.

  Klienta poczty e-mail, którego chcesz uruchamiać, możesz wskazać w menu rozwijanym.

  Rozpocznij OCR (Start OCR)

  Wybierz tę opcję, aby przekonwertować tekst z zeskanowanego obrazu na dane tekstowe.

  Nie uruchamiaj żadnej aplikacji (Do not start any application)
  Powoduje zapisywanie obrazów w folderze wskazanym w obszarze Zapisz w (Save in).
 • Aby dodać do menu rozwijanego aplikację lub folder, wybierz w menu rozwijanym polecenie Dodaj... ), a następnie w wyświetlonym oknie dialogowym Wybierz aplikację (Select Application) lub Wybierz folder docelowy (Select Destination Folder) kliknij przycisk Dodaj (Add) i wskaż aplikację lub folder.
 • Instrukcje (Instructions)
  Otwiera niniejszy podręcznik.
  Domyślne (Defaults)
  Umożliwia przywrócenie wartości domyślnych ustawieniom znajdującym się na wyświetlonym ekranie.

  Ustawienie Canon Canoscan Lide 200

  Bezpośredni link do pobrania Ustawienie Canon Canoscan Lide 200

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Ustawienie Canon Canoscan Lide 200